Marketing pro neziskové organizace

Pro mnoho neziskových organizací je marketing téměř neznámý koncept. Měly by si však uvědomit, že marketing není jen záležitost ve smyslu uzavírání obchodů nebo přebírání darů. Marketing je cestou k plnění potřeb zákazníků a dárců. Článek nabízí osm rad, jak využít marketing v neziskovém sektoru.

- Určete svůj cíl. Inspirujte se u podobných organizací a asociací.
- Určete očekávaný výstup marketingových snah.
- Na základě získaných informací vytvořte brožury a marketingové materiály, které popíší výhody, služby a hodnoty vaší organizace, možnosti poskytování darů.
- Vytvořte strategii budování vztahů s veřejností. Používejte média.
- Vytvořte profesionální webové stránky.
- Využívejte a uchovávejte databázi stávajících i potenciálních zákazníků.
- Ukazujte a propagujte výsledky a cíle, kterých vaše organizace dosáhne.
- Aktivně hledejte spojení s dalšími organizacemi, obchodí sférou, vládou, médii apod.

-kk-
Zdroj: About Marketing - část amerického portálu About.com věnovaná marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Marketing