Marketing - klíč k dlouhodobému úspěchu

Mnoho společností ztotožňuje termín marketing s výší prodeje. Nic však nemůže být vzdálenějšího realitě. Prodej je záležitost okamžitá, kdežto marketing je věcí zaměřenou do budocnosti, tedy dlouhodobou – spočívá v budování veřejného obrazu firmy a vytvoření základů trvalé konkurenceschopnosti. Podnik musí být schopen podívat se nasvoje produkty očima zákazníků – to není jednoduché, protože přitom čelí řadě výzev – konkurenci, novým technologiím, výrobkům a službám objevujícím se každý den nově na trhu. Marketing je nástrojem umožňujícím rozpoznat zákazníkům hodnotu firmy a její nabídky.

V oblasti marketingu je třeba uplatnit dlouhodobé hledisko. Vypracování účinné marketingové strategie vyžaduje zvládnutí a koordinaci řady faktorů. Chcetel-li zjistit, jak vaše společnost působí na zákazníka, zkuste sami využít jejích služeb (např. telefonické podpory). Posoudíte tak sami, jak přátelsky navenek působí. Svoji roli hraje, zda telefony bere živá osoba, nebo záznamník, je-li již první pracovník s nímž, se zákazník dostane do kontaktu, schopen jeho problém vyřešit a další… Dalším faktorem je provozní doba – měla by brát ohled na to, kdy jsou v práci vaši zákazníci. Neméně důležité je plnit sliby, které zaměstnanci dají – například co se týká termínů.

Jaká je úloha reklamy v marketingu? Tradičním a vhodným prostředkem pro ni je tisk – ať již lokální, regionální či celostátní (což může být sice finančně náročné, ale nezbytné), řada organizací však využívá teké internetu, který umožňuje uplatnit nejen tradiční formu inzerce. Existují však méně nákladné formy prezentace, jimiž múže být třeba účast na charitativních akcích. Buďte vynalézaví a sledujte, jakým způsobem postupuje vaše konkurence. Cílem marketingu je vybudovat takové vnímání vaší značky, aby byla první, která zákazníka napadne.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher