Kviz z oblasti vztahů se zákazníkem

Článek přináší sérii otázek, jejichž pravdivé zodpovězení může napovědět, jaká je situace v podniku z hlediska vztahů k zákazníkovi a péči o něj. Lze odpovídat pouze ano, nebo ne. Zde jsou některá z tvrzení, která mohou být pro vaši firmu pravdivá, či naopak:

* Podnik dlouhodobě překonává očekávání svých zákazníků, co se týká kvality a hodnoty produktu.

* Vedoucí marketingového oddělení tráví většinu času v terénu, aby mohli spolupracovat s obchodními zástupci a prodejci.

* Zákazníci mají platný hlas při rozhodování.

* Zaměstnanci jsou v oblasti služeb zákazníkům stále vzděláváni a snaží se aktivně rozpoznat zákazníkovy potřeby.

* Firma vyžaduje přímý názor zákazníků při vývoji nových produktů a ukazuje jim, jak mohou používáním jejích výrobků či služeb ušetřit či vydělat peníze.

* Za služby klientům přebírá zodpovědnost kolektiv jako celek.

* Každý zaměstnanec, který jedná se zákazníky, je v takové pozici, aby mohl vylepšit (ale také ohrozit) vzájemné vztahy s nimi.

* Zákazníci se neustále vracejí.

Srovnejte vaše odpovědi s odpověďmi ostatních lidí pracujících na různých pozicích v organizaci – příležitosti se skrývají právě v rozdílech ve vnímání vašich služeb – zejména, jde-li o zákazníky.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher