Jak zvládnout mediální pokrytí

Práci s médii je velice důležitou součástí marketingové strategie. Článek proto shrnuje pět mýtů a pět rad, jak si správně zajistit mediální pokrytí.

- 1. mýtus: Rozesílání tiskových zpráv zajistí automatický zájem médií. Novináři dostávají denně mnoho tikových zpráv, z nichž vybírají. Cesta je zveřejňování právě těch vašich vede skrze vytrvalost, budování důvěryhodnosti, pochopení a pěstování vztahu firmy s médiem. Zacházejte s médii stejně jako s nejlepšími klienty.

- 2. mýtus: Zakoupení inzerátu zvyšuje vaše šance na publikování článků. Předpoklad zakoupení místa na neinzertních novinových stránkách je útokem na integritu žurnalistů. Existují pochopitelně média, která se penězi inzerentů nechávají výrazně ovlivnit. S těmi ale chcete skutečně spolupracovat?

- 3. mýtus: Pokud s vámi někdo dělá rozhovor, budete moci ovlivnit jeho výslednou podobu. Autorizace rozhovorů není pro novináře povinná. Často ji neumožňují ani časové důvody. Novinář se vás spíše bude tázat na přesné psaní jmen nebo povysvětlení něčeho, o čem jste mluvili. V podstatě však nemáte žádnou kontrolu. Pokud ale budete mluvit jasně a dávat rozhovory seriózním médiím, nemělo by docházet k nedorozumění.

- 4. mýtus: Oznámení o vašich nejnovějších službách je horká zpráva. Váš byznys byste měli vždy prezentovat tak, aby byl zajímavý pro čtenáře. Oznamování nových služeb může být zajímavé jen pro určitá média. Inspirujte se u svých klientů a toho, co je zajímá.

- 5. mýtus: články, které o vás vyjdou, můžete distribuovat, jakkoli chcete. Nejprve se seznamte s autorskými právy.

Nyní, když víte, jakým mýtům se vyhnout, měli byste si položit následujících pět otázek:

- Kdo je naše publikum a co čte? Nic neodhadujte, zeptejte se jich. Pak teprve můžete vybrat média, s nimiž budete budovat vztah.

- Co stojí za zveřejnění? Studujte klíčová média a to, jak do nich nejlépe zapadnete. Jaké výhody budou plynout čtenářům z vašich zpráv? Budou je vůbec zajímat?

- Jak se angažujete? Když chcete zveřejnit svou zprávu, jste obchodníkem. Měli byste se zajímat o zpětnou vazbu. Ne jen poslat zprávu a rozčílit se, pokud ji neotisknou.

- Co chcete o sobě říci? Když vás kontaktuje novinář se zájmem o rozhovor, měli byste mluvit tak, aby si lidé vaši společnost lehce zapamatovali. I když budete jen odpovídat na otázky, měli byste mít připraveny krátké věty nebo hesla, jež chcete zveřejnit.

- Jak posílit svůj vliv? Dosáhli jste toho, že vás citovali v článku jednoho z vašich vybraných médií? Požádejte o dovolení dále tento článek šířit. Pak zašlete kopii potenciálním zákazníkům nebo ji zařaďte na svůj web.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How