Jak úspěšně propagovat své produkty

Jak úspěšně propagovat své produkty

Úspěšný vstup na trh a působení na něm je závislé na atraktivitě nabízených produktů a na originální a zajímavé reklamě. Reklama však má své hranice. Přesvědčili se o tom prodejci elektrické energie, kteří chtěli v boji o zákazníka nad svými konkurenty vyniknout díky speciálním nabídkám a působivým reklamním sloganům. Byli konkurencí obviněni z nepřiměřené reklamy a vše se muselo řešit soudně.

Posouzení toho, co je v reklamě ještě dovoleno, je často obtížné i pro právníky. Důvodem jsou formulace zákonů, které jsou mnohdy velmi obecné a neberou v úvahu obchodní zvyklosti, které se na současném liberalizovaném trhu s elektřinou teprve vyvíjí.

Jedním ze směrodatných zákonů je například Zákon o nepřípustné konkurenci (**UWG**). Tento zákon má chránit zdravé konkurenční prostředí před nekalými metodami konkurence.

Článek dále popisuje různé metody nepřípustné reklamy. Jednou z těchto metod je například psychologický nátlak (přehnaná reklama), která má za cíl donutit spotřebitele, aby si koupil určité zboží nikoli kvůli jeho kvalitám, ale kvůli atraktivitě reklamy nebo jiného nabízeného produktu. Patří sem například možnost získání „televizoru za 1 DM“, kterou nabízeli někteří dodavatelé elektřiny svým zákazníkům.

Další zakázanou metodou je klamání zákazníka. K tomu dochází v případě, že určitá firma nabízí produkt, který ještě (nebo již) není k dispozici. K této metodě se uchýlila např. energetická společnost **E.ON**.

Problematická je také srovnávací reklama – dle nového zákona platí, že se nesmí konkrétně jmenovat konkurenční značky, nesmí se uvádět subjektivní a neprokazatelné skutečnosti a reklama nesmí být diskreditující. Článek uvádí také příklady sloganů z reklamních kampaní elektroenergetických firem, které toto nařízení porušují.

Dalším zákonem, který se často porušuje, je zákon o slevách. Podle něj se musí v reklamních kampaních uvádět pouze popis a cena produktu, aby zákazník nebyl nucen nakupovat pouze díky slevě.
Zdroj: Elektrizitätswirtschaft - německý časopis věnovaný energetice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Elektrizitätswirtschaft