Jak být zákazníkem

99 procent marketingových snah se soustředí na to, jak něco prodat zákazníkům. Málo pozornosti se však již soustředí na to, proč a jak se zákazníci prodávají marketérům. I samotní zákazníci se totiž nabízejí na trhu a ovlivňují prodejce. Profesor John Quelch z Harvard Business School shrnuje několik tipů, jak se stát hodnotným zákazníkem.

- Buďte nároční. Ujistěte se, že prodejce ví, že máte i jiné možnosti. Zajímejte se o reference, dobrý poskytovatel vám je rád předloží. Nebojte se vyjednávat a tlačit prodejce do kouta, ale jen v přiměřených mezích.

- Mějte respekt. Pokud chcete, aby váš prodejce odváděl dobrou práci, respektujte ho. Jednejte s ním jako s profesionálem, nebuďte povýšení. Choďte včas a zajímejte se o jeho názory.

- Buďte spolehliví. Plňte své sliby. Nenechte prodejce čekat, když přijde na schůzku do vaší kanceláře. Plaťte včas. Nepožadujte zdarma služby, které nebyly součástí nabídky.

- Překvapujte. Odměňujte dobrou práci, dávejte například spropitné. V případě vyšších nákladů poskytovatele navyšte smluvní cenu nebo slibte, že jej doporučíte svým známým. Když zanecháte dobrý dojem, můžete se příště těšit z lépe zacílených služeb.

- Angažujte se. Odlište se od ostatních zákazníků tím, že zavedete s prodejcem přátelskou konverzaci. Zacházejte s prodejcem jako se sobě rovným, rozšiřujte si navzájem svou perspektivu.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge