Jak být dobrým klientem PR agentury?

PR patří k nákladově nejvýhodnější marketingovým technikám. To také vysvětlujte, proč řada firem investuje více do PR a krátí rozpočty na další marketingové aktivity. Mnozí navazují spolupráci s PR agenturami. Pak je však zapotřebí, aby si interní marketingoví manažeři byli vědomi toho, jak důležitou roli hrají ve vztahu k agenturám. Jak tedy být dobrým klientem PR agentury?

- Vnímejte agenturu jako partnera. Zástupcům agentury dejte místo u stolu při důležitých jednáních a důvěřujte jejich radám. Pečlivě naslouchejte, protože jako externí organizace vám mohou poskytnout perspektivu, kterou byste interně nezískali.

- Co nejdříve zajistěte přístup k informacím. Při rozhodování o tom, jaké informace s agenturou sdílet, se držte pravidla co nejvíce a co nejdříve. Pořádejte pravidelné informační schůzky a zvěte další odborníky z firmy.

- Respektujte rady agentury. Agenturu jste najali pro její odbornost a náhled. Přijmout některá doporučení může být obtížné, mějte však na paměti, že snahou agentury je váš úspěch. Její vlastní úspěch se odvíjí právě od toho vašeho.

- Poskytněte čas a rozpočet potřebný k úspěchu. Nepodílejte se na selhání agentury tím, že jí podfinancujete nebo vytyčíte nereálné termíny. Pokud do oblasti PR teprve vstupujete nebo jste dosud měli špatné vtahy s médii, může agentuře trvat půl roku, než pro vás získá důvěru a budete moci spustit svůj program.

- Společně vytvářejte měřitelné cíle. Měřte svůj pokrok prostřednictvím vytyčování cílů a sledování výsledků.

-kk-

Zdroj: Chief Marketer - americký portál věnovaný marketingu a PR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Marketer