Integrovaná komunikace zatím spíše teorií

Marketingoví odborníci hovoří o důležitosti integrované marketingové komunikace. Vychází z představy, že firma bude úspěšnější, pokud dokáže integrovat své komunikační nástroje (reklama, přímý marketing, public relations, podpora prodeje atd.) do jediného konzistentního sdělení. Tento koncept však stále zůstává spíše v teoretické rovině.

Smyslem integrované marketingové komunikace je sladit komunikační mix s ohledem na dva zásadní body – zákazníka a značku. Vychází se z poznání zákazníka a komunikace s podílníky. Pak se využívají databáze, integrují jednotlivé nástroje a vyhodnocuje přínos marketingové komunikace, což se cyklicky opakuje.

Teoretický koncept integrované marketingové komunikace zní logicky. V praxi však zůstává otázka, jak zabezpečit, aby byly jednotlivé agentury v rámci integrované komunikace o značce ochotny dělit se o své nápady a kreativní řešení. Někteří marketingoví experti navíc upozorňují, že skutečná integrace nastává nakonec až v rozhodujícím bodě, kterým je mysl zákazníka.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny