Desek kroků k firemní image

I když není image zcela v režii firmy, je třeba stále hlídat a budovat. Sdružení Rhodos, které v České republice uděluje ocenění za firemní image, doporučuje držet se následujících pravidel.

- Vstupte do povědomí zákazníka dříve než konkurence. První dojem bývá nejsilnější, a proto značky, které přijdou s novou kategorií produktů, mívají nejsilnější postavení.

- Pracujte s vjemy, asociacemi a představami spojenými s klíčovými slovy. Předpokladem úspěchu je najít klíčová slova pro cílové trhy.

- Klíčové slovo musí být výlučně „vaše“. Pokud je již využívá někdo jiný, nemá cenu snažit se je získat.

- Najděte si vhodné jméno a další symboly. Vybírejte tak, aby dobře podporovaly vaši image.

- Pracovat můžete i s pozicí druhého či dalšího hráče na trhu. Vycházejte z toho, jakou pozici jste schopni zaujmout. Čím výše, tím samozřejmě lépe.

- Vycházejte z principu kontinuity. Znamená to držet se při budování image toho, co zákazník o firmě ví a jakou má zkušenost s produkty.

- Držte se pravidla dlouhodobosti. Jednorázové kampaně, které se liší svým zaměřením, dávají přílišný prostor konkurenci.

- Buďte upřímní. Upřímnost v přiznání negativních prvků produktů, které lze změnit v pozitivum, se ukázala jako efektivní způsob budování image.

- Neopomíjejte zpětnou vazbu. Budovat image bez spolehlivé zpětné vazby dlouhodobě nelze.

- Pracuje s přínosy a náklady. Vybudovat velkou a silnou značku je finančně náročná záležitost.

-kk-

Zdroj: Strategie.cz - portál českého týdeníku Strategie věnovaného marketingu, reklamě a médiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategie.cz