Desatero marketingových přikázání

Deset přikázání v tomto článku nebylo sneseno z hory Sinaj. Nejsou ani vytesána do hliněných desek. Přesto by se jich měli marketéři držet, aby dosáhli Země zaslíbené.

- Nebudeš nahlížet na marketing jako na oddělení. Na marketingu se ve skutečnosti podílí každý zaměstnanec firmy. Chytré firmy proto učí úctě k zákazníkovi všechny své lidi.

- Dodržuj pravidlo devadesáti dnů. Vaši stávající i potencionální zákazníci by o vás měli slyšet každé tři měsíce. Jinak jsou příliš zaměstnaní na to, aby si vás pamatovali.

- Celým srdcem uctívej koncept zdokonalování. Úspěchu často nedosáhnete s originální sestavou.

- Neodejdeš. Mojžíš a Izraelité bloudili pouští 40 let a nevzdali se. Ani vy byste neměli vzdávat své marketingové snahy po prvním neúspěchu. Každou iniciativu zkuste nejméně třikrát, než hodíte ručník do ringu. Opakování je nejlepší přítel marketéra.

- Živ svůj příliv potenciálních zákazníků. Z potenciálních zákazníků se stávají skuteční zákazníci, kteří pak šíří reference o vaší firmě a přilákají další zákazníky. Tento proces je základním mechanismem funkčního marketingu.

- Pamatuj, že čas věnovaný marketingu je svatý. Úspěšné kampaně vyžadují, abyste si na ně udělali čas. Vyčleňte si vždy konkrétní den nebo část dne, kterou nebudete věnovat jinému účelu.

- Každý rok vynecháš jeden program. Marketéry často stresuje množství úkolů, ze kterého nedokážou ani vynechat. Vyčleňte si proto v zájmu svého zdraví ročně jeden marketingový úkol, který můžete vynechat, jelikož by stejně nepřinesl očekávané hodnoty.

- Nesnížíš náklady na marketing v dobách ekonomického útlumu. Správný čas na marketing je vždy. Náklady vynaložené na marketing v obtížných časech se mnohonásobně vrátí, až přijde lepší doba.

- Budeš uznávat odcházející zaměstnance. Pokud s nimi budete zacházet s dobrou vůlí, stanou se vaší neplacenou prodejní silou a doporučí vás dále svým známým.

- Často děkuj. Chytrý marketér dokáže vnést do dnešního světa slušnost a poděkovat zákazníkům, ať už děkovným dopisem nebo například pozvánkou na oběd. Není při tom třeba být okázalý.

-kk-
Zdroj: About Marketing - část amerického portálu About.com věnovaná marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Marketing