Co obnáší virální marketing

Virální marketing spočívá v rozesílání zprávy od prvních příjemců dál bez vědomí jejího původce. Měl by být součástí internetového marketingového mixu. Využívá rychlosti a nízké nákladovosti emailů nebo sms zpráv a zároveň výhod osobního doporučení. Martina Blažková v publikaci Jak využít internet v marketingu rozděluje virální marketing na následující typy:

- přeposílání, kde k šíření zprávy je využit samotný email/sms,

- emailová výzva, která obsahuje odkaz na stránky s možností rozeslání emailu/sms,

- výzva na webu, ze kterého je možné email/sms rozeslat,

- virální weblink, jehož úspěšnost prokliknutí závisí na nápaditosti aktuálního i následného sdělení, stejně jako na vhodnosti umístění odkazu.

Zákazníka ovlivňuje především originalita sdělení, přenosové médium a míra dostupnosti sdělení. Virální marketing je vhodným nástrojem pro zvyšování povědomí o značce nebo masové propagace produktu.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny