Co je MRM?

Řízení marketingových zdrojů (Marketing Resource Management – MRM) se zrodilo v devadesátých letech minulého století, když si prodejci softwaru uvědomili, že pouhé zavedení speciálního modulu pro reklamní kampaně do aplikací CRM je nedostačující. Marketing má své vlastní jedinečné požadavky.

Definice MRM se různí, v zásadě však lze říci, že sleduje několik cílů. Jedná se o vytváření a řízení digitálních dokumentů a rozesílání materiálů obchodníkům, partnerům a distributorům. Zároveň zajišťuje měření a vykazování výsledků marketingových plánů.

Marketingoví odborníci by při výběru produktů MRM měli nejprve identifikovat slabá místa svých organizací. Nejlépe se MRM ujme, pokud je používá celé marketingové oddělení. I ten nejlepší systém řízení kampaní selže, jestliže jediný obchodník nedodá své podklady.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: CMO.com - server pro marketingové odborníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CMO.com