Chystá se etický kodex PR

Asociace PR agentur (APRA) a některé velké české firmy připravují Etický kodex Public Relations. Jejich cílem je vymezit nejasný obor PR komunikace, stanovit pravidla pro práci s informacemi či výběr PR agentur ze strany firem a nepodporovat korupční prostředí. Kodex by měl platit na celém trhu, a proto by se k němu měly hlásit nejen agentury, ale i zadavatelé.

Společnosti, které kodex podepíší, se zaváží podporovat průhlednost a objektivitu výběrových řízení. Zároveň chce však kodex podporovat i svobodnou volbu zadavatelů. Problémem zůstává skutečnost, že dosud neexistuje žádná smírčí komise, která by řešila případné porušení kodexu. V současné době kodex podepsalo ministerstvo financí a společnosti Siemens , Plzeňský Prazdroj a McDonald's . Ve světě se PR agentury řídí tzv. Stockholmskou chartou, která vznikla z popudu světové organizace sdružující národní asociace ICCO. Pro jednotlivce platí takzvaná Aténská charta.

-kk-

Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media