Cesta k ziskovému zákaznickému středisku

Teoretici popisují transformaci zákaznického střediska na ziskové jednoduchou rovnicí: nákladové středisko + nové procesy a technologie = ziskové středisko. V praxi je však tento přerod poněkud složitější a povedl se jen málokteré organizaci. Článek proto popisuje šest konkrétních strategií, které mohou firmy využít k maximalizaci ziskovosti svého zákaznického střediska a současné minimalizaci rizik.

- Komunikujte o důležitosti ziskovosti zákaznického střediska.
- Nepřemýšlejte jen na základě sledovaných a archivovaných dat.
- Jednejte jako finanční ředitel.
- Hledejte nové zákazníky.
- Neberte řízení rizika na lehkou váhu.
- Věnujte pozornost slabým místům rovnice ziskovosti.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM