Česká regulace a autoregulace reklamy

Ilustrační snímek

Reklama v podnikání znamená přesvědčovací proces směřující k uzavření určitého obchodu uskutečňovaný pomocí prostředků sloužících k přenosu informací. Regulace reklamy je prováděna především prostřednictvím zákona, v České republice prostřednictvím zákona o regulaci reklamy (1995) a dalších právních předpisů. Kromě toho však existuje i autoregulace, směřující především k ochraně etických principů reklamy. Je to je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, reflektující vývoj a změny na reklamním trhu. V našich podmínkách na ni dohlíží například Rada pro reklamu.

Reklama má být etická a pravdivá, tudíž ne klamavá. Nesmí propagovat něco, co není povoleno. Zakázána je reklama založená na podprahovém vnímání. Hranice protiprávnosti skryté reklamy je ale velice mlhavá. Zvláštním druhem reklamy je tzv. reklama srovnávací. Je přípustná, ale jsou v ní stanovena obzvlášť přísná pravidla (zejména nesmí být použity nesrovnatelné výrobky).

Reklama nesmí být nemravná a diskriminační z pohledu rasy, pohlaví či národnosti, náboženství, politického přesvědčení. Nesmí využívat prvky strachu a násilí. Se zvláštními omezeními se setkáme u reklamy na tabákové výrobky, alkohol, zbraně, střelivo, léky apod. Chráněny jsou osoby mladší 18 let. Zadavatelé reklamy by se měli seznámit s příslušnými zákony a Kodexem reklamy, obracet se jen na důvěryhodné reklamní agentury a využívat odborné konzultace.

-kk-

Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media