6 tipů pro velkou reklamu za malé peníze

Jedním z nejobtížnějších úkolů začínajících a malých firem je vytvářet dobré reklamy bez pomoci agentur s velkými rozpočty. Klíčem k úspěchu je zapojení cílového publika. I s nejnižším rozpočtem můžete být úspěšní v reklamě, budete-li se držet následujících rad.

- Navrhujte reklamy pro konkrétní prostředí. Existují stovky různých forem reklamy. Reklamní prostředí se navíc často liší i v rámci jednotlivých médií. Je proto třeba seznámit se s možnostmi médií, které si vyberete, a navrhovat vaše reklamy tak, aby plnily specifické vizuální a editační požadavky.

- Oslovte správné publikum. Jak dobře rozumíte svému cílovému publiku? Vaše reklamy by je měly okamžitě oslovit a mluvit k němu jeho jazykem. Měly by oslovovat bez využití kulturních či genderových stereotypů, aby potenciální zákazníci automaticky pochopili, že se vaše nabídka vztahuje přímo k jejich potřebám a přáním.

- Vytvořte vizuální hlavní téma. Pokud nevytváříte novinový prodejní inzerát pro více produktů, využijte jednoduchou, vizuálně poutavou reklamu zaostřenou na centrální téma. Vyčnívejte čistým, jasným designem s poutavým tématem a jednoduchými prvky.

- Vytvořte moment pochopení. Dobrá reklama by měla umět otevírat mysl. Měla by zákazníkům ukázat nové způsoby dosahování jejich cílů nebo jedinečný náhled na věc.

- Zajistěte, ať se něco stane. Každá reklama by měla přimět potenciálního zákazníka k určité akci. Zdůrazníte-li silný benefit v titulku a rozvinete detaily v těle svého sdělení, příjemce bude zajímat, jak této výhody využít. Nezapomeňte proto v závěru přidat výzvu k akci.

- Představte silnou výhodu. Zdůrazněte ji hned v titulku. Nejprve je však třeba pochopit, co vaši zákazníci chtějí. Připojte svůj slib a vysvětlete, jak danou výhodu zajistíte.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com