10 marketingových kroků vedle

U malých a středních firem dochází poměrně často k základním marketingovým pochybením, která bývají velice nákladná a pro firmy mohou mít destruktivní následky. Nejčastější omyly shrnuje článek v deseti bodech. Uvádí také možnosti, jak se jim vyhnout.

- Jednofázový marketing. Je to strategie, která naprosto ignoruje psychologický rozhodovací proces klienta.
- Co vlastně přináší zisk? Pokud si nejste jistí, které z vašich marketingových aktivit přináší výsledky a které jen odčerpávají peníze, nejste na dobré cestě k nejlepším výsledkům.
- Co má klient dělat? Budete-li očekávat, že po přečtení vašeho inzerátu bude klient vědět, co má přesně udělat, dosáhnete slabých výsledků
- Pro více informací volejte… Zákazník automaticky předpokládá, že bude muset odolávat nátlaku druhé strany, aby si něco koupil.
- Soustředění na firmu místo na zákazníka. Zákazníci se více než o úspěchy firmy zajímají o to, jak jim můžete pomoci.
- Opomenutí levných způsobů prezentace. Majitelé malých a středních firem nemívají příliš vysoké rozpočty na marketingové aktivity, a proto se obvykle pouze uchylují ke zmínkám ve Zlatých stránkách, novinovým inzerátům, rozhlasovým spotům nebo billboardům.
- Kopírování konkurence. Nelze se držet hesla „když to dělají všichni, tak na tom asi něco bude.“
- Masové oslovení. Pokud se snažíte oslovit všechny najednou, ale nikoho konkrétního, pravděpodobně si vás nikdo nevšimne.
- Nákladné budování image. Soustředěním příliš mnoha prostředků na budování image nevybízíte zákazníky k akci.
- Časté změny marketingové strategie. Nikdy nepřestaňte používat účinnou marketingovou kampaň jen z toho důvodu, že začala vás, vaše zaměstnance či přátele nudit.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: Mr. Wolf - server agentury Mr. Wolf
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mr. Wolf