Zvyky, díky kterým zbohatnete

V čem je prodej ideální školou do života? Například v tom, že vás naučí určitým zvykům a schopnostem, které jsou použitelné ve všech oblastech lidského života, a to jak profesních, tak zcela osobních. Není náhoda, že většina nejbohatších lidí začínala kariéru jako obchodní zástupci.

Ilustrační snímek

Zvyky a metody, které musí v každodenním životě uplatňovat ten, kdo se chce stát bohatým, jsou prakticky totožné s těmi, které se musí naučit každý úspěšný prodejce. Zde jsou zvyky, které musí mít každý, kdo se chce propracovat až k bohatství.

Pracovitost

Podle serveru INC.com je za bohatstvím (a stejně tak za obchodními úspěchy) především pracovitost. Talent a dokonce ani profesní zkušenosti neznamenají tolik, jako když sami na sobě dlouhodobě a tvrdě pracujete.

Disciplína

Sebedisciplína a schopnost odříkání jsou dalšími základními předpoklady pro dlouhodobé úspěchy. Naučte se této ctnosti a budete o několik kroků dál k úspěchu v obchodě i v životě.

Systematičnost

I kdybyste věci, které děláte, dělali, jak nejlíp umíte, bez systému se stejně výsledek vašich snah může rovnat chaosu. Systematičnost v jednání a schopnost určovat si priority je často to, co odděluje neúspěšné od úspěšných.

Schopnost přizpůsobit se

Přestat myslet pouze za sebe, přizpůsobit se vnímání světa, které má ten druhý, se kterým mluvíte, a schopnost empatie. To jsou předpoklady, bez kterých se neobejdete ani v pracovním, ani v osobním životě. Trénujte emoční inteligenci kdekoliv, kde se k tomu naskytne příležitost, a uvidíte změnu k lepšímu ve všech interakcích se svým okolím.

Schopnost rozhodovat a jednat

Rychlost jednání je zásadní pro úspěch v neustále se měnícím světě. Rozhodnost a umění rychle vyhodnotit situaci je důležitá jak v osobních jednáních, tak v budování obchodních plánů a strategií. Naučte se rozhodovat rychle, ale zároveň s uvážením dlouhodobých důsledků svých rozhodnutí.

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com