Loajalitu zákazníků nekoupíte

Přesvědčení, že firmy by měly dělat nejvíce pro své nejlepší zákazníky je hluboce zakořeněným mýtem. Loajalita zákazníků se totiž nedá koupit, protože je již ze své podstaty nezištná. Zákazníci, kteří zůstávají u jedné firmy jen kvůli nadstandardním výhodám, přejdou ze stejného důvodu ke konkurenci, jakmile nabídne něco lepšího.

Firmy by měly pracovat na budování vztahů se zákazníky založených na oboustranném porozumění a chápání loajality jako přirozeného sklonu zůstat s dosavadním poskytovatelem. Sílu loajality zákazníků můžeme měřit, aplikujeme-li příslušné statistické a neurální metody na data sestávající z psychologických, ekonomických a demografických charakteristik zákazníků a kulturních, tradičních, historických a strukturálních charakteristik firem.

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM