Kdy říci zákazníkovi "ne"?

Každá firma se přirozeně snaží uspokojovat potřeby svých zákazníků. Ne vždy je to však možné, a proto je důležité umět ve správný okamžik a správným způsobem říci „ne“. Kdy taková chvíle nastane?

Když zákazník požaduje nepřiměřenou slevu

Jsou chvíle, kdy daného zákazníka nebo objednávku skutečně potřebujete. Neměli byste se však nechat donutit ke snižování ceny, pokud za to nedostanete něco výměnou.

Když zákazník požaduje interní informace o konkurenci

Pokud po vás zákazník bude vyžadovat informace o dalších vašich klientech, nesdělujte je. Vysvětlete mu, že ani jim neposkytujete informace o něm. Vedlo by to pouze ke ztrátě důvěry.
 
Když je zákazník hrubý

Zákazníka, který se ke komukoli z vašich zaměstnanců chová nepřiměřeně, byste měli vyzvat, aby své chování změnil. Pokud se tak nestane, rozlučte se s ním.

Když si zákazník řekne o úplatek

Jestliže si zákazník řekne o finanční či jiný úplatek, překračuje hranici, kterou byste vy překračovat neměli.  
 
Když zákazník poruší dohodu

Porušení dohody musí mát velmi vážný důvod.
-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com