Emoční inteligence a prodej

Co je emoční inteligence a jakou má spojitost s klasickou inteligencí, která se měří koeficientem IQ? Jaká je role emoční inteligence při prodeji a jednání s klienty? Na všechny tyto otázky odpovídá následující článek.

Ilustrační snímek

Emoční inteligence

V rámci obchodu se podle serveru My Customer dá emoční inteligence definovat jako schopnost porozumět vlastním emocím a psychice a využít je k vytvoření požadované emoční reakce na straně klienta a k prodeji. Zjednodušeně tedy lze říci, že emoční inteligence kombinuje určitou sebereflexi se schopností působit na emoční rovinu vnímání klientů.

Emoce a prodej

Emoce hrají v prodeji nezastupitelnou roli. Obchodní dovednosti a strategie nelze stavět na čistě racionálních a faktických základech, protože klienti se rozhodují do vysoké míry podle emocí, ať už to vědí nebo ne. Působení na emoce klienta je tedy základním předpokladem úspěchu prodejce.

Sebereflexe

S rozvojem emoční inteligence musíte začít u sebe. Především se zaměřte na sebereflexi. Udělejte si audit toho, jak na klienty působíte, jaké v nich vyvoláváte emoce, jak vypadáte a jaké máte pocity, když komunikujete s klienty.

Jaké jsou vaše slabé a silné stránky? Jak můžete podpořit své silné stránky, abyste byli sebevědomější a působili na klienty pozitivně a zároveň přirozeně? Pochopení vlastních stavů mysli a jejich použití v praxi je základem emoční inteligence.

Využití emocí

Dokážete-li ovládat sami sebe, své emoce a korigovat své vystupování, můžete lépe ovlivňovat emoce klientů. Zkoušejte a trénujte jak na to. Většinou je vhodné klienta nadchnout pro to, co nabízíte, a pomoci mu představit si zářnou budoucnost, která jej s vaším produktem čeká.

Někdy je naopak vhodné zákazníka trochu postrašit a znejistět situací, která by nastala, kdyby zůstal současný stav věcí a on nijak současnou situaci neřešil (například zakoupením vašeho produktu). Nepodceňujte emoce a pracujte s nimi jako jedním z nejúčinnějších prodejních nástrojů.

-mm-

Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer