Do you want to boost motivation of call center employees? Here are seven tips

Chcete dodat zaměstnancům v call centru motivaci? Sedm rad, jak na to

The better the call centre manager is at taking care of the comfort, motivation and mental well-being of their employees, the better the results of the whole call centre. It doesn't matter if your call center engages in customer service, marketing, sales or research, its activity and efficiency are directly dependent on the psychological well-being and engagement of your employees. Fortunately, it often only takes little changes to improve the working environment. Here are seven tips on how you can boost the motivation of your call centre employees.

These tips were published by Call Centre Helper.

Regular breaks

Short coffee breaks, or breaks for snacks or just relaxation during the day improve employee performance. Don't just offer the mandatory minimum of a lunch break, but also offer them smaller breaks in between so that they can recharge their batteries, so to speak.

Boss as a role model

A boss shouldn't preach water and drink wine. On the contrary, he or she should be a role model for their employees. Occasionally, you should take part in the work the people under you do, and you should show them personally what an ideal call with a client looks like.

Training

Keep educating your employees, and give them the opportunity to try out new, interesting methods and techniques.

Rewards for good work 

Positive feedback, for instance in the form of a reward for the most hard-working employees, is important in any working environment.

Hiring people who will fit in with the team

When you are hiring new employees, you should be keeping your company culture in mind. Will this person fit in with the team? Will they help build a friendly working environment?

Cozy environment

Plants, decorative touches, colorful pictures – all this helps in achieving a comfortable atmosphere which significantly affects the performance of call centre employees. 

Birthdays and name days

Celebrate the birthdays and name days of all employees, no exceptions.

 

-mm-

  Chcete dodat zaměstnancům v call centru motivaci? Sedm rad, jak na to

  Čím lépe se manažer call centra stará o komfort, motivaci a psychickou pohodu svých pracovníků, tím lepší výsledky celé call centrum bude mít. Ať už se jedná o zákaznickou linku, marketing, prodej či průzkumy, aktivita a úspěšnost call centra jsou totiž do velké míry závislé na psychickém rozpoložení a angažovanosti pracovníků. A často přitom stačí k vylepšení pracovního prostředí málo. Pojďme se podívat na sedm rad, které vám pomohou dodat pracovníkům vašeho call centra motivaci.

  Tyto tipy byly uveřejněny na webové stránce Call Centre Helper.

  Pravidelné přestávky

  Krátké přestávky na kávu, zákusek nebo jenom odpočinek v průběhu dne zvyšují výkonnost zaměstnanců. Nenechávejte zaměstnancům jen zákonnou pauzu na oběd, ale dovolte jim dělat si krátké přestávky, aby takříkajíc mohli dobít baterky.

  Vedoucí jako příklad

  Vedoucí by neměl kázat vodu a pít víno. Naopak, musí jít svým podřízeným příkladem. Občas se aktivně účastněte směny a ukažte podřízeným, jak má ideální telefonát s klientem vypadat.

  Školení

  Neustále vzdělávejte zaměstnance a dejte jim možnost zkoušet nové, zajímavé postupy a metody.

  Odměna pro ty nejlepší

  Pozitivní zpětná vazba, například oceněním nejpilnějších pracovníků, je v každém pracovním prostředí důležitá.

  Nábor lidí, kteří se do týmu budou hodit

  Již při náboru nových zaměstnanců přemýšlejte nad vaší firemní kulturou. Zapadne tento člověk do týmu a podpoří celkovou pohodou na pracovišti?

  Útulné pracoviště

  Rostliny, designové předměty, barevné obrazy – to vše pomáhá navodit příjemnou atmosféru, která se výrazně projevuje na výkonnosti pracovníků call centra.

  Narozeniny a svátky

  Oslavujte narozeniny a svátky všech zaměstnanců bez rozdílu.

   

  -mm-

  Zdroj: Call Centre Helper - britský online týdeník věnovaný call centrům
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Call Centre Helper