Three tips on how to achieve a loyal clientele

Tři tipy, jak docílit loajální klientely

What is the key to building a long-lasting, loyal, large clientele? A good sales team is essential. Also, especially when it comes to retaining your current clientele, you need excellent customer service. This will not only help you increase the loyalty of your current clients but will also help your client base grow thanks to referrals. In this article, we will show you what is most important to clients regarding customer service, how to make your clientele more loyal and how to make your current clients recommend your company to their acquaintances more.

Brand marketing and style

In order to make your clients recommend your company to their peers, you need to give them a reason to do so. As MyCustomer states, your product must have a style that distinguishes it from your competition. Make your solution non-traditional, attractive and exclusive. A creative, zero-cost idea will often do. In many cases, you do not need to invest any resources into your unique style.

Valuing your customers

Make it clear to your clients that you do not take their favor for granted, that you appreciate them and that you will do your best to retain them. Make your clients your partners in reaching a shared goal. Do this on the level of the whole client base (loyalty programs, bonuses) as well as on the level of individual clients (face-to-face meetings, saying "thank you" personally, providing services beyond the scope of the "obligatory" business relationship).

First-class customer service

Excellent customer care is a necessity. Try to keep any excess mistakes from happening as they could damage the image of your company in the eyes of your clients forever. If a problem does eventually occur, never turn your back on it. A client can understand the human element of making mistakes. However, what is important is how you approach these problems as the representative of the company. If you do not address the problem sufficiently, you can say goodbye to any possibility that the client would ever recommend your company to anybody.

 

-mm-

  Tři tipy, jak docílit loajální klientely

  Jaký je klíč k vybudování dlouhodobě loajální, silné a dostatečně velké klientely? Dobrý prodejní tým je jednou nutností. Druhou nezbytností, důležitou hlavně v udržení stávající klientely, je pak excelentní zákaznický servis, díky kterému nejen že se zvýší loajalita současných klientů, ale díky spokojeným zákazníkům se bude vaše klientela skrz doporučení stabilně dále rozšiřovat. V tomto článku si ukážeme, na čem klientům v rámci zákaznického servisu nejvíce záleží, jak můžete dosáhnout vyšší loajality vaší klientely a jak můžete docílit toho, aby vás vaši stávající klienti více doporučovali svým známým.

  Brand marketing a styl

  Aby vaši klienti vaši společnost doporučovali svým známým, musíte jim k tomu dát důvod. Jak uvádí MyCustomer, váš produkt musí mít styl, který se vymyká všem ostatním. Zapracujte na brandingu vaší společnosti, zamyslete se nad tím, jak se můžete odlišit od konkurence. Udělejte vaše řešení netradiční, atraktivní a exkluzivní. Často stačí kreativní, beznákladový nápad. Mnohdy nemusíte do vašeho unikátního stylu investovat žádné prostředky.

  Oceňování klientů

  Dávejte svým zákazníkům jasně najevo, že jejich přízeň nepovažujete za samozřejmou, že si jí vážíte a budete dělat vše pro to, abyste si své zákazníky udrželi. Udělejte z vašich klientů partnery v dosažení společného cíle. A to jak na úrovni celé klientely (věrnostní programy, bonusy), tak i na úrovni jednotlivých zákazníků (face-to-face kontakt, osobní poděkování, služby nad rámec "povinného" obchodního vztahu).

  Prvotřídní zákaznický servis

  Samozřejmostí je pak vynikající péče o klienty. Snažte se za každou cenu zabránit jakýmkoliv excesům, které nenávratně poškozují firmu v očích vašich zákazníků. Jestliže nějaký problém nastane, neotáčejte se k němu nikdy zády. Klient dokáže pochopit lidský faktor, chybu i různá opomenutí. Rozhodující ovšem je, jak se k podobným problémům postavíte vy coby zástupce firmy. Jestliže nepostihnete nějaký problém dostatečným způsobem, můžete se navždy rozloučit, že by vás klient někomu doporučil.

   

  -mm-

  Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer