Do you dislike phone sales? Four tips on how to enjoy it more (and also get more customers)

Nebaví vás prodej po telefonu? Čtyři tipy, jak si jej víc užít (a získat víc klientů)

Despite being inevitabile and irreplaceable, phone selling is very unpopular with many businesspeople. Its conversion rate is often low and many people have aversion towards telesales. But telephone sales is part of work of virtually every salesperson, to a smaller or larger extent. This is why we present you four tips how not to love telephone sales but how to at least avoid getting crazy.

Build your talk around one major topic

Within your interaction with the prospect, you should present one single and simple thought. For instance: save time, solve a certain problem once and for all. The whole script of the call then should revolve around this appeal.

Talk to decision makers

As an article on the Brian Tracy blog admits, many phone sellers find it frustrating that they often talk to people who do not have the necessary authority to decide about the given things and talking to them therefore always ends up bad. At the same time, there are only few people that state themselves that they are not the ones who decide about the thing. Always make sure the person has the necessary authority at the very beginning.

Have goals and plans

One of the ways of „depersonalizing“ yourself from the unpleasant things connected to rejection on the part of the called persons is having a plan in your head and trying to reach a certain goal. For instance a certain numer of calls made in a certain time persiod. Being number-oriented will help you overcome some of the problems during communication with real-life people.

Use scripts

Scripts sound boring. But a well-prepared and thought-out script capable of anticipating all kinds of development in conversations can be a very efficient tool of telephone sales. Create your own script, perfect it, and use phrases that fit you personally.

 

-mm-

  Nebaví vás prodej po telefonu? Čtyři tipy, jak si jej víc užít (a získat víc klientů)

  I přes svoji nenahraditelnost a nevyhnutelnost je telefonní prodej u řady obchodníků značně nepopulární. Úspěšnost je často malá, mnoho lidí má vůči telefonní akvizici averzi. V menší či větší míře je však telefonní prodej součástí práce téměř každého prodejce. Proto vám přinášíme čtyři tipy ne k tomu si telefonní prodej vyloženě zamilovat, ale alespoň se z něho nezbláznit.

  Postavte váš hovor kolem jedné zásadní věci

  Vaše interakce s klientem by z vaší strany měla představovat jednu jasnou a jednoduchou myšlenku. Například: ušetřte čas, vyřešte nějaký problém jednou provždy. Celý scénář hovoru pak vystavte kolem tohoto apelu.

  Mluvte s lidmi s rozhodovací pravomocí

  Jak uznává článek na blogu Briana Tracyho, pro telefonní prodejce je často frustrující, když mluví s lidmi, kteří nemají potřebné pravomoci o dané věci rozhodovat a jednání s nimi tedy vždy skončí špatně. Zároveň vám málokdo sám o sobě řekne, že o dané věci nerozhoduje. Vždy se tedy o kompetentnosti daného jedince ubezpečte hned na začátku.

  Mějte cíle a plány

  Jedním ze způsobů, jak se „odcizit“ od nepříjemností, které sebou nese odmítání ze strany volaných, je mít v hlavě plán a snažit se dosáhnout určitého cíle. Například určitého počtu obvolaných během určitého časového úseku. Orientace na čísla vám pomůže překlenout některé problémy při komunikaci s reálnými osobami.

  Používejte scénáře

  Scénáře zní nudně. Ovšem dobře postavený a promyšlený scénář, který umí předpokládat všemožné vývoje konverzace, může být velmi účinným nástrojem při telefonním prodeji. Sestavte si vlastní scénář, vypilujte si ho, a používejte výrazy, které vám osobně sedí.

   

  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com