Do your clients have a lot of overdue payments? Five tips on what you can do about it

Mají vaši klienti špatnou platební morálku? Pět tipů, co s tím

Most businesspeople are not responsible just for sales, but also for payments. In the vast majority of cases, a salesperson's commission is calculated based on the actual amount credited to the company's account, not just on contracts signed. This is one of the reasons every salesperson should try to have as few debtors as possible and as few pending invoices as possible.

1. Don't be afraid to talk money

A LinkedIn Pulse article states that it's a common mistake that salespeople fail to communicate money and payments effectively with clients. You are a business person, and you should have no trouble talking about money. The first step in the prevention of debtors is open, clear and completely unambiguous communication about finances with your clients.

2. Collect deposits

Deposits, including symbolic ones, payable at the point of signing a contract, are a very efficient tool for preventing the client from being unwilling to pay later.

3. Introduce benefits for prepayments

Offer benefits to those clients that have a good track record of paying on time, and give preferential treatment to those prepay for your services in advance for a long period of time.

4. Make payment easy

If a client owes you money, make payment as easy as possible for the customer. Don't underestimate the fact that many people do not make payments because they are busy or they are just lazy, and they don't necessarily oppose the idea of paying you.

5. Have sanctions for late payments

Another prevention tool, this time a more repressive one, is the inclusion of sanctions for late payments in your contract. A firmly defined system of notifications, procedures and time schedules that apply to all clients, no matter who they are, also works well. 

 

-mm-

  Mají vaši klienti špatnou platební morálku? Pět tipů, co s tím

  Většina obchodníků není odpovědná pouze za prodej, ale i za následné placení svých klientů. V drtivé většině případů se provize prodejce odvíjí od částky skutečně připsané na účet, nikoliv z podepsaných smluv. A právě to je jeden z důvodů, proč by se měl každý obchodník snažit mít mezi svými klienty co nejméně dlužníků a mezi vydanými fakturami co nejméně těch neproplacených.

  1. Nebojte se mluvit o penězích

  Článek na LinkedIn Pulse radí, že častou chybou obchodníků je nedostatečná komunikace s klientem ohledně peněz a placení. Jste prodejce a mluvit o penězích by vám nemělo činit žádné potíže. Prvním krokem prevence dlužníků je otevřená, jasná a zcela jednoznačná komunikace ohledně financí se zákazníkem.

  2. Vybírejte zálohy

  Zálohy, a to včetně těch symbolických, které jsou splatné při podpisu smlouvy, působí velmi účinně jako prevence pozdější neochoty klienta platit.

  3. Uveďte bonusy za předplatné

  Odměňujte ty klienty, kteří mají dobrou platební morálku, stejně jako zvýhodňujte ty, kteří si u vás služby předplatí na delší dobu dopředu.

  4. Ulehčete klientovi placení

  Pokud nastane situace, kdy vám zákazník dluží peníze, učiňte uskutečnění platby pro klienta co nejjednodušší. Nepodceňujte to, že spousta lidí se k platbě nemůže dostat z časových důvodů nebo jsou prostě líní, ne že by vyloženě nechtěli platit.

  5. Mějte sankce za pozdní platby

  Dalším, tentokrát spíše represivním způsobem prevence je začlenit do smlouvy sankce za pozdě uskutečněné platby. Dobře ale funguje i pevný systém upomínek, postupů a časových harmonogramů, které aplikujete bez rozdílu na všechny své klienty.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn