Four tips on how to overcome nervousness when calling prospects

Čtyři tipy, jak překonat nervozitu při telefonování si s potenciálními klienty

The telephone still plays a crucial role in sales, despite the fact that there are many more modern technologies available. At a certain point in the sales cycle, every salesperson will have a call with a prospective client. Many of these salespeople are nervous about it, especially if they are new to sales, and that is not a good thing. The more confidence you have when calling, the better the chances are that you get a new client. Fear is not useful in sales. How can you achieve confidence and overcome fear?

According to Forbes, there are several things you can use to boost your confidence during telephone sales:

Detailed knowledge of the product

If you are offering something you know little about, it is clear that you're nervous. Your first step should be to know every single detail about the product by heart so that the prospect cannot surprise you with any kind of question.

Defined script

Have a script ready, learn it by heart and proceed accordingly. This does not mean you should be saying something you do not want to, or that is not natural to you. On the contrary, you should prepare your own script so that the text suits you.

Handling objections

Be happy when the prospect has objections. This means that he/she is interested in the offer, but still has doubts. Approach objections as positives, and have suitable answers ready for those that keep repeating.

Silence

Learn to be quiet at the right moments. Sometimes the prospect starts talking and tells you a lot of useful things you can use to propose the ideal solution. That is why you should learn to ask a lot and be quiet even more.

 

-mm-

  Čtyři tipy, jak překonat nervozitu při telefonování si s potenciálními klienty

  Telefon, i přes dostupnost modernějších technologií, hraje v prodeji stále zásadní roli. V určité fázi prodeje se obchodníci většinou dříve či později dostanou k tomu, že si s potenciálním klientem telefonují. A řada prodejců, hlavně těch začínajících, je z toho nervózní. Přitom platí, že čím více sebevědomí při telefonování máte, tím větší pravděpodobnost, že získáte nového klienta. Bojácnost se v prodeji skutečně nenosí. Jak ale získat při telefonování sebevědomí a překonat strach?

  Podle Forbesu existuje několik věcí, které vám ke zvýšení sebevědomí v telefonním prodeji dopomohou:

  Detailní znalost produktu

  Jestliže nabízíte něco, o čem toho moc nevíte, je jasné, že jste z toho nervózní. Vaším prvním krokem by mělo znát zpaměti každý sebemenší detail týkající se daného produktu, aby vás klient žádnou otázkou nemohl překvapit.

  Jasný scénář

  Mějte připravený a naučený scénář a postupujte podle něj. Neznamená to, že byste museli říkat něco, co nechcete nebo co vám nezní přirozeně. Naopak, připravte si váš vlastní scénář tak, aby vám text velmi dobře seděl.

  Řešení námitek

  Vítejte, pokud má klient námitky. Znamená to, že ho věc zajímá, ale má k ní výhrady. Přistupujte tedy k námitkám jako k pozitivní věci, a na ty opakující se výhrady mějte připraveny vhodné odpovědi předem.

  Ticho

  Naučte se ve vhodnou chvíli mlčet. Někdy se klient rozmluví sám a řekne vám sám od sebe mnoho potřebného, co dále můžete použít k navržení vhodné nabídky. Proto se naučte hodně ptát a ještě více mlčet.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com