Four tips on how to immediately improve your phone sales skills

Čtyři tipy, jak ihned vylepšit vaše schopnosti prodeje po telefonu

It doesn't matter if you think of phone sales as a necessary evil or if you enjoy it, it is indispensable in most sectors. Whether your task is to set up a meeting or directly close a deal, there are four ways you can improve your sales skills over the phone immediately.

Don't stick to the script all the time

According to LinkedIn Pulse, scripts are good at the beginning when you aren't sure how you want to construct your calls and where you want to get the client. After a certain time, however, you have to ditch the script and speak in natural, improvised language.

Record yourself

It's unpleasant to listen to your own voice, but the best way to find the weak points of your telephone conversation is to record yourself and analyze it.

Get inspiration from others

If you have colleagues that do the same thing as you, listen to each other. An objective third party might be very useful in finding out your strengths and weaknesses. You can also tell each other what tricks work.

Set goals

Don't try to change everything all at once. Whenever you find a weakness, or something you could do better, set a goal, and only after you have achieved it, focus on other aspects of your calls.

 

-mm-

  Čtyři tipy, jak ihned vylepšit vaše schopnosti prodeje po telefonu

  Ať už berete telefonní prodej jako nutné zlo nebo vás naopak baví, jedná se často o formu prodeje, kterou nelze opomíjet. A nehledě na to, jestli je vašim úkolem při telefonování akorát domluvit schůzku nebo rovnou uzavřít obchod, existují čtyři způsoby, jak můžete vaše schopnosti prodeje po telefonu rychle vylepšit.

  Nedržte se scénáře za každou cenu

  Podle LinkedIn Pulse je sice scénář dobrý zezačátku, kdy si nejste jistí, jak vlastně chcete vaše hovory pojmout a kam se chcete s klientem dostat. Po čase je ale nutné je zahodit a mluvit přirozeným, improvizovaným jazykem.

  Nahrávejte se

  Je to nepříjemné, když musíte poslouchat svůj hlas, ale skutečně nejlepší způsob, jak vychytat slabiny ve vašem mluveném projevu po telefonu, je nahrávat si svoje konverzace a následně je analyzovat.

  Inspirujte se u ostatních

  Jestliže máte kolegy, kteří se věnují tomu samému, co vy, navzájem se poslouchejte. Objektivní třetí strana může při nacházení slabých a silných stránek vašeho projevu velmi pomoci. Stejně tak si můžete navzájem říci triky, které se vám v průběhu kariéry osvědčily.

  Dávejte si cíle

  Nesnažte se překopat vše najednou. Jakmile zjistíte, že v něčem děláte chybu nebo že byste něco mohli dělat lépe, dejte si objektivní cíl, kterého chcete dosáhnout, a teprve po jeho dosažení se zaměřujte na další aspekty vašich telefonátů.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse