What do clients expect from excellent customer service?

Co klienti očekávají od kvalitního zákaznického servisu?

If you wish to have the sales activities and customer service of your company work efficiently, it is necessary to keep yourself ahead of your competition and to adjust your activities so that they fit the expectations of your clients. Customer service and its quality are crucial factors in how people see your brand and company and how loyal your customers are. What are the main expectations of clients when it comes to great customer service?

Instant availability

The concept of instant readiness has been changing over time in history. As Forbes states, by instant availability, people in the past meant that the company has an office where the client can go and there will be someone who will take care of him/her. Later, this became toll-free phone numbers. Today, the client expects you to be available no only on your phone, but also through your webpage, chat, etc. You are also expected to offer your clients a platform through which they can adjust the services themselves so that they fit their needs.

Helpful employees

People who represent your company on the outside towards the clients are very much responsible for how the customers perceive the company brand. They therefore need to be real professionals who are not just salesmen/customer service agents, but also consultants who help the clients to know their way around the information overload which is so typical for the modern ages.

Keeping promises

If the company representative promises something to the customer, he or she needs to keep the word no matter what. The world is now in a situation in which clients really insist on every single detail. And there is no surprise in that – today there are various software solutions readily available to companies which record, plan and maintain the interaction between the client and the company in great detail.

Problems are solved forever

The client expects the problem that he has and that he presents to the company representative to be solved in a way that eliminates even the problems that might come up in the future. Today, clients are well aware of the fact that modern technologies give companies a way to foresee he behavior and the problems of the clients beforehand and to eliminate any future problems.

 

-mm-

  Co klienti očekávají od kvalitního zákaznického servisu?

  Aby byly prodejní aktivity i následný zákaznický servis společnosti efektivní, je nutné jít s dobou a přizpůsobit se vývoji v očekávání klientů. Zákaznický servis a jeho kvalita jsou totiž zásadní faktory v tom, jak je vnímána vaše značka i celá firma a jak loajální jsou vaši klienti. Jaká jsou tedy hlavní očekávání zákazníků od kvalitního zákaznického servisu?

  Okamžitá dostupnost

  Koncept okamžité dostupnosti se v průběhu času měnil. Jak uvádí Forbes, okamžitou dostupností se v minulosti myslelo, že existuje pobočka, kam zákazník může přijít a kde se mu bude někdo věnovat. Později se jednalo o telefonní čísla zdarma. V dnešní době klient očekává, že budete dostupní nejenom na telefonu, ale i na webu, chatu a podobně. Očekává se také, že klientovi nabídnete platformu, přes kterou si může vaše služby upravit sami sobě na míru.

  Nápomocní zaměstnanci

  Lidé, kteří navenek reprezentují společnost směrem ke klientele, se nesmírně vysokou měrou podílí na tom, jak klienti vnímají korporátní značku. Musí být proto skutečnými profesionály, kteří nepůsobí pouze jako prodejci/zaměstnanci zákaznického servisu, ale i jako konzultanti, kteří klientům pomohou se orientovat v přemíře informací, která definuje dnešní dobu.

  Dodržení slibů

  Pokud zástupce společnosti klientovi něco slíbí, musí to za každou cenu dodržet. Doba se vyvinula do situace, kdy klienti skutečně bazírují na sebemenším detailu. Aby taky ne – dnes jsou firmám běžně dostupná softwarová řešení, která interakci mezi klientem a firmou do detailu zaznamenávají, plánují a udržují.

  Problém se řeší jednou pro vždy

  Klient očekává, že problém, který má a se kterým přijde za zástupcem společnosti, bude vyřešen, a to tak, aby v budoucnu již nenastal. Zákazníci v dnešní době vědí, že firmy mají díky moderním technologiím k dispozici možnosti, jak problémy a chování zákazníků předvídat a případné komplikace eliminovat předem.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com