Do you want to become a telesales ace? We have four tips for you

Chcete se stát esem v prodeji po telefonu? Máme pro vás čtyři tipy

Efficient telephone sales is a real art, but it is an art that can be learned. Here are four tricks for you that are used by the best phone salespeople.

Shocking originality

According to LinkedIn Pulse, people who are good at telesales are, above all, strikingly original. They say the opposite of what is expected, and they destroy the traditional beliefs about telesales. Without originality, it's hard to overcome the aversion  people have towards anyone who is trying to sell them something over the phone.

Disrupting the status quo

The best salespeople know how to disrupt the client's beliefs and how to relativize the status quo. Most people suffer from fear of any change, so they aren't open to new options and offers. Top salespeople are able to ask questions that make the customer think differently.

Perfect preparation

Before the salesperson calls anybody, they try to get to know as much information about the individual or company as possible. They prepare scripts and techniques in advance, they address the company individually and they use all the information available to adjust the offer to the client as much as possible.

Absence of despair

The best of the best don't show despair and they don't try to sell anything to anybody at all costs. When someone calls them back when they don't have time, they just ask him/her to call another time. They choose their customers and are able to reject a client if they find out that the offer doesn't correspond to their needs. It might not seem to make much business sense in the short term, but in the long run you increase your prestige and confidence.

 

-mm-

  Chcete se stát esem v prodeji po telefonu? Máme pro vás čtyři tipy

  Efektivní prodej po telefonu je skutečné umění. Ale je to umění, kterému se dá naučit. Máme pro vás čtyři triky, které používají ti nejlepší telefonní prodejci.

  Odzbrojující originalita

  Podle LinkedIn Pulse jsou dobří telefonní prodejci především pronikavě originální. Říkají opak toho, co se od nich očekává, a boří zažité představy o prodejcích po telefonu. Bez originality je těžké překonat averzi většiny lidí vůči lidem, kteří se jim něco snaží nabízet přes telefon.

  Narušení status quo

  Ti nejlepší prodejci vědí, jak narušit klientovy vžité představy a jak relativizovat jeho status quo. Většina lidí totiž trpí tím, že se bojí jakékoliv změny, a proto není otevřená novým možnostem a nabídkám. Top obchodníci po telefonu dovedou pokládat otázky, které zákazníka donutí se nad danou věcí zamyslet jinak.

  Perfektní příprava

  Ještě předtím, než daný prodejce někomu zavolá, snaží se o tomto konkrétním jedinci nebo firmě zjistit co nejvíce. Předem si připraví scénář a taktiky, jak danou firmu individuálně oslovit, a využije všechny dostupné informace k tomu, aby nabídku co nejvíce upravil danému klientovi.

  Absence zoufalosti

  Ti nejlepší z nejlepších nedávají nijak najevo zoufalost a nesnaží se prodat cokoliv komukoliv. Když jim někdo zavolá zpět ve chvíli, kdy nemají čas, prostě ho požádají, ať zavolá jindy. Vybírají si své zákazníky a jsou schopni klienta i odmítnout, pokud zjistí, že nabídka neodpovídá specifickým potřebám klienta. Z krátkodobého hlediska se to může zdát nevýhodné, ale z dlouhodobého tak zvyšujete svoji prestiž a obchodní sebevědomí.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse