Do you want to have only satisfied customers? Four tips on how to achieve that

Chcete mít pouze samé spokojené klienty? Čtyři tipy, jak na to

Interaction between a businessperson and a client is based on trust and effective communication. In this sense, it is no different from other interpersonal relationships. The best way to achieve a healthy relationship with your client and to ensure that they are satisfied is to sufficiently “train” the customer at the beginning so that you will avoid problems in the future. So how can you achieve the ultimate in client satisfaction: having only satisfied customers?

Agree on the expected results

As the HubSpot blog states, both parties enter the business relationship with certain expectations. If the client meets his or her obligations (which usually means paying), you should also provide services that meet their expectations. However, these expectations need to be defined in advance. When closing the sale, make sure that you know what the client expects and be sure to identify under what conditions you are able to meet these expectations.

Make it clear to the client what you expect from them

Commitment on your part that you will carry out your duties often requires the client to abide by certain rules as well. Explain to the customer what they need to do on their part for the whole process to be successful, and what needs to be done so that all the parties involved are satisfied. To get maximum gain from the relationship, it is usually necessary for there to be a certain initiative on the part of the client as well.

Time frame

Before you close the deal, you should agree with the client on a schedule. Define together what results are to be achieved in what time frame and under what conditions you guarantee each point to happen on time. Make sure that the client has a realistic idea about how long each matter will take.

Define borders in advance

It is too late to define borders during an on-going business interaction. The limits of how far both parties can go should be defined and agreed upon in advance. Good fences make good neighbors, and certain rules of communication and interaction are necessary so that you or the client don't find yourself skating on thin ice.

 

-mm-

  Chcete mít pouze samé spokojené klienty? Čtyři tipy, jak na to

  Vztahy mezi obchodníkem a klientem jsou založeny na důvěře a efektivní komunikaci. V tom se nijak neliší od ostatních mezilidských vztahů. Nejlepším způsobem, jak navázat zdravý vztah se zákazníkem a zajistit si tak jeho spokojenost, je ještě před podepsáním smlouvy klienta „proškolit“ a předcházet tak případným problémům v budoucnu. Jak tedy dosáhnout toho, abyste měli pouze samé spokojené klienty?

  Dohodněte se na očekávaných výsledcích

  Jak uvádí HubSpot blog, obě strany do obchodního vztahu vstupují s jistými očekáváními. Jestliže plní klient ze své stany svůj závazek (což většinou znamená, že platí), měli byste i vy přinášet služby, které splňují klientovo očekávání. Tato očekávání je však nutné předem definovat. Při prodeji se tedy ujistěte, jaké klient očekává výsledky, a jestli a za jakých podmínek jste schopni je skutečně splnit.

  Vysvětlete klientovi, co s očekává od něj

  Závazek z vaší strany, že jste schopni dané požadavky splnit, zpravidla vyžaduje, že klient bude dodržovat to, co se naopak očekává od něj. Vysvětlete při prodeji klientovi, co on sám za sebe musí udělat, aby byl celý proces úspěšný, a co je nutné udělat pro to, aby byli všichni aktéři spokojeni. Pro maximální účinek je totiž většinou potřeba i určitá iniciativa ze strany klienta.

  Časové hledisko

  Domluvte si předem se zákazníkem časový harmonogram aktivit. Určete společně, jakých výsledků v jakém čase je možné dosáhnout a za jakých podmínek jednotlivé body v harmonogramu garantujete. Ujistěte se, že klient má představu o tom, kolik času reálně věci zaberou.

  Definujte mantinely předem

  Nastavovat hranice při již probíhající interakci mezi zákazníkem a společností je příliš pozdě. Hranice, kam obě strany mohou zajít, by měly být definovány a odsouhlaseny předem. Pořádek dělá přátele a určitá pravidla komunikace a interakce jsou potřeba pro to, abyste se ani vy ani klient ve vzájemné interakci nepohybovali na tenkém ledě.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog