How to increase the number of visitors of your blog immediately in four steps

Jak okamžitě zvýšit návštěvnost vašeho blogu ve čtyřech krocích

Having a blog on your website has many benefits. Not only do you increase traffic on your website, but you can also draw attention to your products or to the topics that are crucial to your company. However, in order for your blog to be a truly efficient tool, it needs to have enough visitors. In this article, we will show you how to increase the number of readers of your articles rapidly.

These tips were published by HubSpot blog.

Use lists

Readers appreciate lists of the “TOP 10” type much more than vague articles. Writing articles in the form of a numbered list makes the work easier for you, the author, as well as helping you organize your thoughts and systematize your content.

Share the content of your blog using other platforms

Not all potential readers of your blog surf the web looking for topical articles. A good way of spreading your blog is transforming its content into other forms, such as entries on social networks, tips in the form of Instagram pictures or YouTube videos.

Add more visuals

People don't like reading long texts. They are much more inclined towards graphs, pictures and infographics. This is why you should add more visuals and illustrations to your blog.

Quote famous people

In your texts, use citations of the opinion leaders in your field. Firstly, this helps you get a higher position at internet search engines, secondly you will draw the attention of the “celebrities” you are quoting. Don't be afraid to send the article to them afterwards and ask them for their opinion. Of course, beware of intellectual property and copyrights.

 

-mm-

  Jak okamžitě zvýšit návštěvnost vašeho blogu ve čtyřech krocích

  Mít na svém webu blog přináší řadu výhod. Nejenže zvyšujete návštěvnost vaší webové stránky, ale ještě můžete přitáhnout pozornost k vašim produktům nebo k tématům, která jsou pro vás jako pro firmu klíčová. Aby ale váš blog byl skutečně efektivním nástrojem, musí mít dostatečnou návštěvnost. V tomto článku si ukážeme, jak čtenost vašich článků rapidně navýšit, a to v krátkém čase.

  Tyto tipy uveřejnil web HubSpot blog.

  Používejte seznamy

  Seznamy typu „TOP 10“ u čtenářů bodují zdaleka více, než neurčité články, u kterých návštěvníci webu nevědí, co přesně čekat. Článek formou číslovaného seznamu vám, coby autorovi, navíc pomůže si utřídit myšlenky a systematizovat vytvářený obsah.

  Sdílejte obsah blogu na jiných platformách

  Ne všichni potenciální čtenáři surfují na webu a hledají články k tématu. Vhodným způsobem, jak váš blog rozšířit, je přetransformovat jeho obsah do jiných forem, jako jsou například příspěvky na sociálních sítích, tipy formou obrázku na Instagramu nebo videa na YouTube.

  Přidejte více vizuálu

  Lidé nemají rádi číst dlouhé texty. Mnohem více tíhnou ke grafům, obrázkům a infografikám. Přidejte tedy do vašich prezentací více vizuálních vjemů a ilustrací.

  Citujte známé osobnosti

  Používejte ve vašich textech citace názorových autorit vašeho oboru. Zajistí vám to zaprvé vyšší místo v internetových vyhledávačích, zadruhé upoutáte pozornost i citovaných „celebrit“. Nebojte se jim článek poté poslat a zeptat se na názor, co si o vašem obsahu myslí. Dávejte samozřejmě pozor na duševní vlastnictví a autorská práva.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Internet