How to write a business proposal to a client via e-mail that they will really read

Jak napsat obchodní nabídku klientovi e-mailem tak, aby si ji skutečně přečetl?

A large part of business cooperation starts with an e-mail with a sales proposal or an offer to have a non-binding meeting. However, this is only true if the e-mail is well-written and truly engages the prospective customer. How should you write that first e-mail to a client that they will really interested and read it?

Personalization

As the SalesForce blog states, your e-mail must be personalized. Include the name of the addressee, and give some information in the initial paragraph that makes it clear you wrote the message especially for that particular client.

Brevity

A business e-mail is not a good time for you to try being a novelist. Avoid vague phrases and poetic expressions and reduce the text to a necessary minimum.

No pictures or attachments

Do not embed any graphic items in the e-mail and do not attach any files. Different viewers show graphic filees differently and the layout might be damaged.

The first one hundred characters

The first one hundred characters of your e-mail are the most important part – focus on them.

Subject line

The subject of your e-mail must be short, straight-to-the-point, and it must make the prospect curious enough to open it. 

Just one concept 

Your e-mail should offer one basic concept and should revolve around it. It cannot be a catalogue or a list of all available options.

 

-mm-  

  Jak napsat obchodní nabídku klientovi e-mailem tak, aby si ji skutečně přečetl?

  U zrodu velké části obchodních spoluprací stojí jeden e-mail s obchodní nabídkou nebo návrhem k nezávazné schůzce. Předpokladem ovšem je, že tento e-mail je napsaný kvalitně. A tak, že potenciálního klienta skutečně zaujme. Jak tedy napsat úvodní e-mail zákazníkovi tak, aby si ho adresát skutečně se zájmem přečetl?

  Personalizace

  Jak uvádí blog společnosti SalesForce, váš e-mail musí být personalizovaný. Tedy upravený na míru adresátovi. Uveďte jeho jméno a v úvodním odstavci uveďte něco, z čeho bude jasné, že je e-mail určený skutečně jemu.

  Stručnost

  Nepokoušejte se hrát si v obchodním e-mailu na spisovatele, omezte vágní a plané fráze a květnaté vyjadřování a omezte text na to nejdůležitější minimum.

  Žádné grafiky ani přílohy

  Nedávejte do e-mailu grafiku ani nepřikládejte přílohy. Grafické soubory se totiž v různých prohlížečích zobrazují jinak a dojem z e-mailu by mohl být narušen.

  Prvních sto znaků

  Prvních sto znaků vašeho e-mailu jsou ty nejdůležitější – zaměřte se na ně.

  Předmět e-mailu

  Předmět e-mailu musí být krátký, úderný a musí podněcovat zvědavost.

  Jedna hlavní myšlenka

  E-mail by měl nabízet jednu základní ideu a měl by se kolem ní točit. Váš e-mail nesmí být katalog ani seznam všech dostupných možností.

   

  -mm-

  Zdroj: SalesForce Blog - blog na stránkách společnosti SalesForce
  Zobrazit přehled článků ze zdroje SalesForce Blog
  Štítky: Internet