4 tips on how to make your website generate as many quality leads as possible

4 tipy, jak zajistit, aby vaše webové stránky generovaly co možná nejvíce kvalitních kontaktů na potenciální klienty

Virtually every company and every businessperson would like to have a greater inflow of new quality leads. More leads means more opportunities, generating them efficiently means better quality leads, which then means that more opportunities are converted into sales. Here are four tips on how you can successfully generate more quality leads through your website.

Tip 1: Increase traffic using content marketing

As the HubSpot blog states, generating new leads is best done by offering clients informative, valuable and perfected content. When properly used, so-called content marketing can multiply the number of leads generated. Offer quality and exclusive content, use a mechanism to get the contact information, or other info, from the readers, and your work is (almost) half-way done.

Tip 2: Spread the content among relevant target audiences

Then you have to make sure that the content gets sufficiently spread out in your target group. Ideally, users should share it among themselves. You can help achieve this goal by making the content available to the relevant audience by having quality databases and sharing the content through all available channels. You should also be more than familiar with terms like SEM and SEO. 

Tip 3: Adjust your website for mobile devices

Don't underestimate how important it is these days to optimize your systems and websites for mobile devices. Half of all searches on the Internet is made through mobile devices, and this trend will only keep growing in the future. Don't lose prospects unnecessarily by not keeping up with the times. 

Tip 4: Remember that optimization is a never-ending process

When it comes to SEO, to the ways you present yourself in the virtual world and to the channels you use, it is a never-ending task. Don't think that you'll just set your SEO once and then everything is settled. You have to keep a close eye on current trends, keep updating whatever doesn't work in the short- and long-term, and always pay attention to development in the market and in client expectations. 

 

-mm-

  4 tipy, jak zajistit, aby vaše webové stránky generovaly co možná nejvíce kvalitních kontaktů na potenciální klienty

  Téměř každá firma a každý obchodník by uvítali větší přísun kvalitních, nových kontaktů na potenciální zákazníky. Více kontaktů znamená více příležitostí, efektivita při jejich získávání pak vede k vysoké kvalitě kontaktů, díky které se pak z mnoha příležitostí stávají skutečně uzavřené obchody. Přinášíme vám čtyři tipy, jak na vaší webové stránce úspěšně generovat více kvalitních kontaktů na potenciální klienty.

  Tip 1: Zvyšte návštěvnost pomocí kvalitního obsahového marketingu

  Jak uvádí blog společnosti HubSpot, cestou k získání nových kontaktů je nabízet klientům informačně hodnotný a vytříbený obsah. Takzvaný obsahový marketing je při správném využití schopný zvýšit přísun nových kontaktů několikanásobně. Nabídněte kvalitní a exkluzivní obsah, zajistěte mechanismus, díky kterému ze čtenářů dostanete jejich kontaktní nebo jiné informace, a máte (téměř) z půlky vyhráno.

  Tip 2: Šiřte obsah mezi relevantní cílové skupiny

  Z vaší strany je dále nutné zajistit, aby se obsah dostatečně šířil mezi vaší cílovou skupinou. V ideálním případě by jej uživatelé měli sdílet sami mezi sebou. Vy dosažení této mety můžete pomoci tím, že budete vámi generovaný obsah šířit mezi relevantní skupiny, budete mít kvalitní databáze a budete váš obsah chytře sdílet přes všechny dostupné kanály. S termíny jako SEM a SEO byste také měli být velmi velcí kamarádi.

  Tip 3: Upravte své webové stránky i pro mobilní rozhraní

  Nepodceňujte, jak důležité v dnešní době je upravovat vaše systémy a webové stránky i pro mobilní rozhraní. Již polovina vyhledávání na internetu se odehrává na mobilních zařízeních a tento trend se bude i nadále rozvíjet. Nepřicházejte zbytečně o zákazníky tím, že nejdete s dobou.

  Tip 4: Nezapomeňte, že optimalizace je nikdy nekončící proces

  Co se týče optimalizace webu pro vyhledávače, stejně jako způsoby a kanály, jakými se prezentujete ve virtuálním prostoru, jedná se o nikdy nekončící práci. Nemyslete si, že SEO jednou nastavíte a tím je vše vyřešeno. Musíte vnímat aktuální trendy, neustále drobně obměňovat to, co krátkodobě nebo dlouhodobě nefunguje, a pořád vnímat, jak se trh a očekávání klientů vyvíjejí.

   

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Internet