The 10 worst mistakes you can make in a business e-mail

10 nejhorších chyb v obchodních e-mailech

For many businesspeople, e-mail communication remains one of the most important forms of prospecting. But the current competition in e-mail communication (such as spam) demands that your e-mail engages prospects and does not drive them away due to mistakes in the message.

Here is a list of ten mistakes that you must avoid at all costs when writing business e-mails.

1. Mistake in the name of the prospect

According to the blog of the HubSpot company, misspelling the name of the client or using a different name (e.g. when forwarding another e-mail) is a very unpleasant signal towards the recipient.

2. Error in your data

A mistake in your phone number or your name signals a lack of professionalism.

3. Wrong date

Check dates and times, especially when forwarding a previous e-mail.

4. E-mail sent to the wrong address

If you do not take the time to find the address, available to the public, to which your e-mail should obviously have been sent, you cannot expect the recipient to forward your e-mail to the right person.

5. Not using paragraphs

Paragraphs are split into segments, thoughts and points. These help the reader orientate in the text. No one wants to read one long chunk of text.

6. Too much information

The e-mail must be short, straight to the point, and in no way should it overwhelm the prospect with too much information.

7. Lack of a call to action

It should be clear from the e-mail what it is you want from the person – reply to you, check the website, get registered? This call to action must be clearly expressed in your e-mail.

8. Non-functional links

Links that do not work again signal a lack of sense for detail and unprofessionalism.

9. Obvious pasting

If you copy and paste parts of text (e.g. from the website of the given company) and it is obvious (e.g. you leave the original format that differs from the rest of the e-mail), you will hardly impress the client.

10. Grammatical errors

There should definitely be no grammar or spelling mistakes in your e-mail.


-mm-

  10 nejhorších chyb v obchodních e-mailech

  E-mailová komunikace je pro mnoho obchodníků stále jedna z nejdůležitějších forem získávání nových klientů. Při současné konkurenci elektronické komunikace a spamů je nutné, aby e-mail klienta zaujal a zbytečně neodradil chybami, které se v e-mailech často vyskytují.

  Zde je seznam deseti chyb, kterých se musíte za každou cenu vyvarovat při psaní obchodních e-mailových zpráv.

  1. Chyba ve jméně klienta

  Podle blogu společnosti HubSpot je jakákoli chyba v přepisu jména klienta včetně použití jiného jména (např. při přeposílání e-mailu) velmi nepříjemným signálem vůči adresátovi.

  2. Chyba ve vašich údajích

  Chyba ve vašem jméně, telefonním čísle či dalších kontaktech, na které se mohou adresáti vašeho e-mailu obracet, svědčí o nedostatku profesionality.

  3. Špatné datum

  Zvláště při přeposílání e-mailů si zkontrolujte data a časy.

  4. E-mail zaslaný na nevhodnou adresu

  Pokud si nedáte tu práci, abyste našli veřejně dostupný kontakt na člověka, kterému váš e-mail náleží, nemůžete čekat, že špatně zvolený adresát danému člověku váš e-mail přepošle.

  5. Nepoužívání odstavců

  Odstavce rozdělují segmenty, myšlenky a body. Vizuálně nám pomáhají se v textu vyznat. Nikdo nechce číst jeden dlouhý blok textu.

  6. Příliš mnoho informací

  E-mail musí být krátký, úderný, a v žádném případě nesmí klienta zahltit přílišným množstvím informací.

  7. Absence výzvy k akci

  Z e-mailu by mělo být jasné, co po příjemci chcete – odepsat vám, podívat se na web, zaregistrovat se? Tato výzva musí být v e-mailu jasně formulována.

  8. Nefungující odkazy

  Nefunkční odkazy opět svědčí o absenci smyslu pro detail a o neprofesionalitě.

  9. Očividné kopírování

  Pokud části textu kopírujete (např. z webu dané společnosti) a je to poznat (např. tím, že necháte původní formátování, které je jiné než zbytek e-mailu), moc na klienta nezapůsobíte.

  10. Gramatické chyby

  Chyby v gramatice a pravopise by se v obchodním e-mailu rozhodně neměly vyskytovat.

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Internet
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace