Three case studies of unsuccessful marketing campaings: What can we learn from them?

Tři studie neúspěšných marektingových kampaní: Jaká z nich plynou ponaučení?

Marekting specialists today have the unique opportunity to learn from countless missteps that unsuccessful marketing strategists made in the past. Here are three examples that you should keep in mind when preparing your own marketing campaign.

Double meanings and things lost in translation

As the MyCustomer server states, Braniff Airlines in the 1980s tried to make a worldwide marketing campaign that revolved around the fact that the airplanes of the company were newly equipped with leather seats. The slogan “Travel Leather” was translated verbatim into Spanish, but, in Spanish, this expression also means “travel naked." Beware of word-for-word translations and double meanings.

Broken promises

Some time ago, the coffee chain Timothy's Coffee organized a marketing campaign in which it offered a coupon for a free coffee for every like on a social network, but the strategist underestimated how successful the campaign would be. After some time, the whole project had to be cancelled and the company had to publicly apologize to its customers. When making your plans, always consider all kinds of outcomes, and try to set the rules and limits of your campaigns so that you don't regret anything in the future.

The devil is in the detail

When Heinz placed a QR code on its bottles of ketchup it was supposed to link the client to additional information about the product. It was soon revealed, however, that there was a mistake in the code and it was linked to a pornographic website. Heinz had to recall all the bottles. Even small mistakes in details can lead to very awkward problems.

 

-mm-

  Tři studie neúspěšných marektingových kampaní: Jaká z nich plynou ponaučení?

  Dnešní odborníci na marketing mají jedinečnou možnost poučit se z nesčetných přešlapů, kterých se v minulosti dopustili ne příliš úspěšní marketingoví stratégové. Zde jsou tři příklady, které byste měli při přípravě vaší marketingové držet v potaz.

  Dvojsmysly a věci ztracené v překladu

  Jak uvádí server MyCustomer, v osmdesátých letech se aerolinky Braniff Airlines snažily o celosvětovou marketingovou kampaň, která se točila okolo nových kožených sedaček, kterými se letadla této aerolinky vyznačovala. Ovšem slogan „Travel Leather“, tedy „Cestujte v kůži“, byl do španělštiny přeložen doslova. Ve španělštině ale tento výraz znamená i „cestujte nazí“. Dávejte pozor na doslovné překlady a obecně dvojsmysly.

  Sliby chyby

  Kavárenský řetězec Timothy's Coffee kdysi udělal marketingový tah, kdy za každý nový like na sociálních sítích nabízel kupón na kávu zdarma. Zde však stratég podcenil, jaký úspěch bude kampaň mít, a po určité době musel celou akci zrušit a veřejně se zákazníkům omluvit. Při plánování vždy počítejte se všemi možnými výsledky a snažte se pravidla a mantinely vašich akcí definovat tak, abyste pak nemuseli ničeho litovat.

  Ďábel je v detailu

  Výrobce kečupů Heinz kdysi na svou lahve kečupu umístil QR kód, který měl odkazovat na další informace o produktu. Brzy se však zjistilo, že v kódu byla chyba a ve skutečnosti odkazoval na pornografickou stránku. Heinz tak musel všechny potištěné lahve stáhnout. I malé chyby v detailech mohou firmě přivodit velmi trapné nepříjemnosti.

   

  -mm-

  Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer
  Štítky: Public Relations