Five basic tips on how to use content marketing efficiently

Pět základních tipů, jak efektivně využívat obsahový marketing

Content marketing is a great way to engage your prospective clients. What should a text that promotes your product, and at the same time engages the reader, look like?

Use original words

As the HubSpot blog states, a marketing text must be, above all, original. This means using original vocabulary as well. This applies especially to adjectives. Words like „great“, „awesome“ or „excellent“ are forbidden.

Emphasize benefits

Don't present the characteristics of the product, present the benefits to the client. Instead of describing the quality materials the product is made of, mention that, thanks to quality materials and quality production, the client will never have to buy this product again in their life.

Give precise numbers

When enlisting the positives and features of the product, give exact numbers and data. This gives the facts credibility.

Emphasize simplicity

More than anything, people don't want to spend time on anything complex and difficult. Describe your product as the easiest thing on Earth. Not only using it, but also choosing, ordering, shipping, etc. You have to handle everything for the client, there should be as few obstacles as possible in their way towards purchasing. 

Use action verbs

Your task is to make the reader enthusiastic, wake them up from hibernation, disrupt the status quo and call to action. Therefore, you must use action words with overlap into the future, such as „invest“, „build“, „ensure“, „run“, etc.

 

-mm-

  Pět základních tipů, jak efektivně využívat obsahový marketing

  Obsahový marketing (v angličtině „content marketing“) je skvělý způsob, jak zaujmout vaše případné klienty. Jak by měl vypadat text, který propaguje váš produkt, a který zároveň čtenáře zaujme?

  Používejte originální slova

  Jak uvádí HubSpot blog, v případě propagačního textu je nutné být především originální. To znamená použít i originální slovník. Týká se to především přídavných jmen. Slova jako „skvělý“, „úžasný“ nebo „vynikající“ jsou pro vás zapovězená.

  Zdůrazněte benefity

  Nezabývejte se vlastnostmi produktu, ale benefity pro klienta. Místo toho, abyste popisovali, z jakých kvalitních materiálů je produkt vyroben, raději zmiňte, že díky trvanlivým materiálům a kvalitnímu provedení nebude muset klient již nikdy tento produkt do konce života kupovat.

  Uvádějte přesná čísla

  Při uvádění pozitiv a vlastností daného produktu uvádějte přesná čísla a údaje. Dodává to na kredibilitě uváděných faktů.

  Zdůrazňujte jednoduchost

  Lidé se především nechtějí zaobírat ničím složitým. Popište váš produkt jako nejjednodušší věc na světě. A to nejen v jejím použití, ale i ve výběru, v objednání, dodání apod. Za klienta musíte zařídit vše vy, musíte mu do cesty za koupí postavit co možná nejméně překážek.

  Používejte akční slovesa

  Vaším úkolem je klienta nadchnout, probudit ho ze stavu spánku, narušit status quo a vybídnout k akci. Používejte proto akční slova s přesahem do budoucnosti, jako „investovat“, „budovat“, „zajistit“, „vyběhnout“ apod.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Direct Marketing