E-mail campaigns: How to write messages that get opened by addressees

E-mailové kampaně: Jak zajistit, aby si adresáti zprávy skutečně otevírali

E-mails are an irreplaceable means of marketing and sales – it is free, it offers ways to be interactive while it also keeps the advantages of the traditional post. But how can you make sure that your e-mail sticks out so that it does not end up unopened in the spam folder? Here are five tricks how to write such an e-mail.

Personalization

Personalization, or adjusting a general offer to fit a particular client so that it addresses himself directly or his needs, is by far the most efficient way to increase the convert rate of e-mails. You can either include the client's name in the message manually, or you may use a software that integrates into the e-mail information about products that the client checked at your website – just remember that personalization is the key to making a successful e-mail campaign.

An offer that cannot be refused

As SalesForce Blog states, your e-mail should not just be a general piece of information about your products and services – it should be a leaflet that promotes an offer that cannot be refused. Always combine e-mail campaigns with special offers, discounts etc. The irresistible offer should be sufficiently emphasized in the e-mail.

Minimalism

No one wants to read long chunks of text and graphics and pictures that are too complex have only little effect. Be minimalistic when creating your campaign and use a clean, simple design that presents the main thought of your offer so that it is easily understandable at first sight.

Post scriptum

The text at the end of your e-mail should be the crème of the whole mail in which you should mention yet another advantage of your proposal or in which you mention the final benefit you are offering.

Urgency

Urgency is an important aspect of the message – the prospect should feel inspired to act immediately. The sense of urgency is traditionally achieved by having a time limit on the offer or limited supplies.

 

-mm-

  E-mailové kampaně: Jak zajistit, aby si adresáti zprávy skutečně otevírali

  E-mail je jedinečným způsobem marketingu a prodeje, protože je zdarma a protože nabízí možnosti interaktivity, zatímco si udržuje výhody tradiční pošty. Jak ale dosáhnout toho, aby zrovna váš e-mail s nabídkou vyčníval nad ostatní nabídky natolik, aby neskončil neotevřený ve složce s nevyžádanou poštou? Zde je pět triků, jak takový e-mail napsat.

  Personalizace

  Personalizace neboli úprava obecné nabídky konkrétnímu klientovi tak, aby oslovovala přímo jeho a jeho potřeby, je zdaleka nejefektivnějším způsobem zvyšování účinnosti zasílaných e-mailů. Ať už dopíšete ručně klientovo jméno nebo pomocí softwaru do nabídky zakomponujete produkty, na které se klient díval na vašich webových stránkách, mějte na paměti, že personalizace je základem úspěšné e-mailové kampaně.

  Nabídka, která se neodmítá

  Jak uvádí SalesForce Blog, e-mail by neměl být pouze obecnou informací o vašich produktech a službách, ale měl by být zároveň poukázkou na nabídku, kterou nelze odmítnout. Vždy e-mailové kampaně kombinujte se speciálními nabídkami, slevami, akcemi a podobně. Neodolatelnou nabídku v e-mailu dostatečně zdůrazněte.

  Minimalismus

  Nikomu se nechce číst dlouhé úryvky textu a složitá grafika nebo obrázky nemají příliš valného úspěchu. Snažte se o minimalistický přístup a vytvořte čistý, jasný design, který prezentuje jednu hlavní myšlenku, která je patrná a srozumitelná hned na první pohled.

  Post scriptum

  Text na konci e-mailu by měl být jakousi třešničkou na dortu, ve které zmíníte určitou nespornou výhodu vaší nabídky nebo ve které napíšete jeden poslední bonus, který nabízíte.

  Urgence

  Naléhavost je důležitou součástí e-mailu – potenciální zákazník by měl získat pocit, že musí jednat ihned. Naléhavost tradičně vytvoříte časovým omezením nabídky nebo omezenými zásobami.

   

  -mm-

  Zdroj: SalesForce Blog - blog na stránkách společnosti SalesForce
  Zobrazit přehled článků ze zdroje SalesForce Blog
  Štítky: Direct Marketing