Four pieces of advice on how to distinguish your product's brand from competitors

Čtyři rady, jak značku vašeho produktu odlišit od konkurence

The product you offer's brand and the way clients perceive it are closely connected to how well your products sell. And by “brand”, we don't just mean a logotype or visual of your company, but the overall impression and reputation your product has among your clients. How can you make your brand special, personalized and different from your competition? Here are four tips.

A story is an essential part of any brand

As an article on the MarketingProfs.com website states, people naturally love stories and they quickly relate to them. A powerful and well-presented story about how your brand was established, how it helped your client or how it actually works can become one of the pillars of a personal brand.

Use a face in the presentation of your brand

Using a face or a graphic representation when promoting your brand makes it more personal and memorable for clients. Be it a person, an animal, a mascot or anything in between, faces are one thing that draws attention. KFC is a prime example of this fact.

Make your brand more “human”

Your presentation should be characterized by a specific style and an authentic form of presentation that is like a real person. Avoid contrived, general and worn-out phrases. When consuming your marketing content, the customer should feel like an actual person is talking to them, not a robot.

Provide relevant information

An ideal way to establish a more personal relationship with your clients is to continuously provide them with up-to-date and useful information, while representing your brand. This information does not need to be directly connected with your products. You can, for instance, introduce a blog in which your “mascot” will, again speaking for your brand, give advice to people in the sector your company is engaged in.

 

-mm-

 

  Čtyři rady, jak značku vašeho produktu odlišit od konkurence

  Značka produktu, který nabízíte, a její vnímání zákazníky má přímou spojitost s tím, jak dobře se vaše produkty prodávají. A „značkou“ zde nemyslíme pouze logo nebo vizuál vaší společnosti, ale celkovou auru a pověst, které váš produkt má mezi zákazníky. Jak vaši značku učinit jedinečnou a osobní a jak se odlišit od vaší konkurence? Přinášíme vám následující čtyři tipy.

  Základem všeho je příběh

  Jak uvádí článek uveřejněný na serveru MarketingProfs.com, lidé od přírody milují příběhy a dovedou se s nimi ztotožnit. Silný a dobře podaný příběh o tom, jak vaše značka vznikla, jak pomohla některému z vašich klientů nebo jak vlastně funguje, se může stát jedním z pilířů osobitosti vaší značky. 

  Použijte pro prezentaci značky specifického člověka

  Používání obličeje či jeho grafického znázornění při prezentaci vaší značky jí učiní osobnější a lépe zapamatovatelnou mezi klienty. Ať už se jedná o osobu, zvíře, maskota nebo něco mezi tím vším, obličeje prostě strhávají pozornost. KFC je toho zářným příkladem.

  Vaše značka musí být "lidská"

  Vaši značku by měl charakterizovat určitý osobitý styl a autentická prezentace připomínající reálného člověka. Vyhněte se vykonstruovaným, obecným nebo ohraným frázím. Při konzumaci vašeho marketingového obsahu by měl zákazník mít pocit, že k němu mluví skutečný člověk, nikoliv robot.

  Poskytujte relevantní informace

  Ideálním způsobem, jak navázat osobnější vztah s vašimi klienty, je dodávat jim průběžně ve jménu vaší značky užitečné a aktuální informace, které nemusí mít přímou souvislost s prezentací vašich produktů. Založte například blog, ve kterém bude „maskot“ vaší značky radit lidem v oblasti, ve které vaše společnost působí.

   

  -mm-

   

   

  Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs
  Štítky: Public Relations