3 things you need to keep in mind so that your marketing campaign on social networks does not end in a fiasco

3 věci, které musíte vzít v potaz, aby vaše marketingová kampaň na sociálních sítích neskončila fiaskem

Today, one who is not present on social media is one who does not exist. Everyone is aware of he power of these Internet platforms have and everyone also feels that being active on them is a must these days, but no many people know how such a campaign should be realized. We present you 3 basic points you must take into account when preparing a social media campaign.

This useful guide has been published on the HubSpot blog.

Define your goals in advance

„Being on social  networks" is a very vague term. It can encompass anything. Will it be the main source of information for your current clients? Will it be a prospecting tool aimed at prospects? Will you gather your clientele anyhow, organise events, surveys, competitions? Will your role be rather active or passive? Social media offer many possibilities and all such questions should be answered before you even begin thinking of any such campaign. 

Let the specifics of your company show

Again, it is necessary to point out that your presence on social networks is very adjustable and it can be contrived in many different ways. The overall image of your company on social media should reflect the style of your whole company. if you use humor and a detached point of view, let it show on social networks as well. Do not be afraid of controversial activities and statements, do not be wishy-washy and do not always behave correct and in a "sterile" way.

Original content

Similarly to webpages and blogs, even here it applies that if you do not offer original content, only hardly anyone will be interested in your profile on social networks. That is why you must share original content through social networks, be it in the form of direct entries or links.

 

-mm-

  3 věci, které musíte vzít v potaz, aby vaše marketingová kampaň na sociálních sítích neskončila fiaskem

  Kdo dnes není na sociálních sítích, jako by nebyl vůbec. Sílu těchto nových internetových platforem si uvědomují snad všichni a všichni také cítí, že být aktivní v tomto ohledu je v dnešní době nutností, ovšem málokdo ví, jak takovou kampaň vlastně realizovat. Přinášíme vám 3 základní poznatky, které je nutné vzít v potaz při přípravě kampaně přes sociální sítě.

  Tento užitečný návod byl uveřejněn na blogu společnosti HubSpot.

  Definujte vaše cíle předem

  „Být na sociálních sítích“ je velmi široký pojem. Může se za ním skrývat ledacos. Bude se jednat o hlavní zdroj informací pro vaše stávající klienty? Bude se jednat o akviziční nástroj, který bude cílit na nové potenciální zákazníky? Budete vaši klientelu nějak sdružovat, pořádat akce, ankety, soutěže? Jaká bude vaše role, spíše pasivní nebo aktivní? Sociální sítě nabízí celou řadu možností a na všechny tyto otázky byste měli mít odpověď ještě předtím, než nějakou podobnou kampaň vůbec začnete vymýšlet.

  Nechte ukázat specifika vaší firmy

  Opět je třeba zdůraznit, že vaše přítomnost na sociálních sítích je velmi tvárná a dá se pojmout různě. Celkovou image vaší prezentace na těchto platformách byste měli upravit tak, aby odpovídala stylu celé vaší společnosti. Jestliže používáte humor a nadhled, mělo by to být vidět i na sociálních sítích. Nebojte se i poněkud kontroverzních aktivit či vyjádření, nebuďte bezzubí a nechovejte se nutně vždy korektně a jaksi „sterilně“.

  Originální obsah

  Stejně jako u webových stránek a blogů i zde platí, že pokud nenabízíte originální obsah, pouze těžko se o váš profil na sociálních sítích někdo bude zajímat. Musíte lidem i mimo váš produkt nabídnout něco, co je bude zajímat, a co nenajdou jinde. Sdílejte proto přes sociální sítě originální obsah, ať už formou přímo vkládaných příspěvků nebo odkazů.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Direct Marketing