Make a client like you immediately in four steps

Získejte si ihned sympatie klienta ve čtyřech krocích

One of the oldest and most truthful pieces of advice, which is still relevant today, says: If you don't seem likeable to a prospect, you can't close a deal with them. As a salesperson, you meet many people, and each person requires an individual approach. However, there is a universally applicable manual that you can follow in order to give off a likeable impression to potential customers.

Being connected to a third party

At the very beginning of your presentation, mention that you work with, or are somehow connected to, someone your potential customers will definitely know and that they recognize as an opinion leader. This is a simple way to open the door to building rapport with your customers.

Smiling

As a LinkedIn Pulse article states, smiling is one of the most effective yet easiest way to seem likeable to anybody you are talking to. Use smiling to your advantage when dealing with prospects.

Solving the core problem

Don't just offer a product, offer a comprehensive and definitive solution to the problems that the client has. Always adjust your offer to the client's specific situation.

Address individual people even when dealing with a team

When you're at a meeting where a whole team is sitting opposite you, don't approach the group as one single client, but approach each customer individually. It can take just a few minor remarks to make the each of them pleased by your treating them as individuals.

 

-mm-

  Získejte si ihned sympatie klienta ve čtyřech krocích

  Jedna z nejstarších a nejpravdivějších pouček, která stále platí i dnes, zní: Pokud si nezískáte sympatie potenciálního klienta, neuzavřete s ním obchod. Ve své praxi se budete potkávat s celou řadou lidí a na každého člověka je potřeba individuální postup. Nicméně existuje univerzálně platný návod, který vám pomůže za každé situace působit na potenciální zákazníky sympaticky.

  Propojení s třetí osobou

  Hned zezačátku zmiňte, že spolupracujete nebo jste nějak spojeni s osobou, kterou vaši potenciální zákazníci určitě znají a kterou uznávají jako názorovou autoritu. Jednoduchým způsobem si tak otevřete dveře k vybudování důvěry i s nimi.

  Úsměv

  Jak uvádí článek na LinkedIn Pulse, úsměv je jeden z nejefektivnějších a zároveň nejjednodušších způsobů, jak si získat sympatie kohokoliv, s kým mluvíte. Používejte proto úsměv při jednání s klienty často.

  Řešení jádra problému

  Nenabízejte pouze produkt, ale celkové a definitivní řešení problémů, které klient má. Vždy vztahujte vaši nabídku na konkrétní situaci, ve které se nachází vaši potenciální zákazníci.

  Působení na jednotlivé klienty i při hromadných jednáních

  Při jednáních, kdy proti vám sedí tým lidí, se nesnažte přistupovat k dané skupině jako k jednomu klientovi, ale působte na každého zákazníka individuálně. Stačí drobné poznámky spíš jen mimochodem, aby jednotliví klienti byli potěšeni tím, že se věnujete právě jim individuálně.

   

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse