Are you new to sales? Here are seven basic pieces of advice for you

Začínáte s prodejem? Máme pro vás sedm základních rad

If you are new to sales, you are lucky that you can lean on time-proven techniques and methods that were developed and tried out by older generations. Here are seven basic tips meant not only for sales newbies, but also perhaps to old hands in want of inspiration.

These tips were provided by the My Customer website.

Be original

To differentiate yourself from your competition, you have to offer a unique and creative solution that will give your product extra value and make prospects prefer you over your competitors.

Support your argument with specific numbers

If you are not absolutely confident about the numbers you are presenting and using to engage the prospect, you can hardly expect them to trust your opinion.

Know your product down to the smallest detail

You cannot let yourself be cornered by any question about your product. In order to appear sufficiently knowledgeable, you have to know all the details regarding your proposal.

Proceed according to a certain plan and strategy

Every sales cycle consists of certain steps that you need to take one by one without skipping any or going backwards. Proceed according to this plan in all your cycles.

Don't be an overly confident and pushy salesperson

Healthy self-confidence is necessary in sales, but only if it is based on real numbers and realistic ambitions.

Learn to truly listen

Many salespeople merely pretend that they are listening, but in the end they offer everybody the same solution. Do not be like that. Really listen.

Practice “small-talk”

Do you think that informal conversation not related to business (small-talk) is useless? Then you're not taking advantage of a great opportunity to build rapport with your client.

 

-mm-

  Začínáte s prodejem? Máme pro vás sedm základních rad

  Pokud jste v prodeji noví, máte štěstí, že se můžete opřít o časem prověřené techniky a metody, které za vás vymysleli a ozkoušeli vaši obchodní předci. Zde je sedm základních rad, které jsou určeny nejenom začínajícím prodejcům, ale kterými se mohou případně inspirovat i zkušení obchodní matadoři.

  Tyto tipy přinesl server My Customer.

  Buďte originální

  Abyste se odlišili od konkurence, musíte nabídnout unikátní a kreativní řešení, které dá vaší nabídce přidanou hodnotu, díky které vás budou klienti preferovat před konkurencí.

  Podpořte svůj argument konkrétními čísly

  Těžko vašemu úsudku budou klienti věřit, jestliže nemáte dostatečně jasno v číslech, které jim prezentujete a kterými se je snažíte získat.

  Znejte svůj produkt skrz na skrz

  Nesmíte se nechat zaskočit jakoukoliv otázkou na váš produkt. Abyste na klienta působili dostatečně erudovaně, musíte znát veškeré detaily týkající se vaší nabídky.

  Postupujte podle určitého plánu a strategie

  Každý prodejní cyklus se skládá z určitých kroků, které musíte postupně zdolávat, žádný nevynechat a nevracet se v nich. Postupujte podle tohoto schématu u všech prodejů.

  Nebuďte přehnaně sebevědomým a vlezlým prodejcem

  Zdravé sebevědomí prodejce je pro úspěch obchodu nutné, ale pouze pokud se zakládá na reálných číslech a ambicích.

  Naučte se doopravdy naslouchat

  Řada prodejců pouze předstírá, že klienta poslouchá, a nakonec všem nabízí to samé řešení. Nebuďte takoví. Naslouchejte.

  Cvičte "small-talk"

  Připadá vám neformální hovor, který se netýká obchodu (takzvaný small-talk) zbytečný? Připravujete se o skvělou příležitost vybudovat si u zákazníka důvěru.

   

  -mm- 

  Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer
  Štítky: Prodejní techniky