Change your mindset slightly to become a better salesperson immediately

Stačí nepatrně změnit přístup a můžete se ihned stát lepším prodejcem

Do you want to improve your sales results quickly? Do you want to become a better salesperson and move forward in your career? Here are several tips on how to change your outlook and improve your results almost instantly. 

These tips were published by the BrianTracy blog.

Ask the right questions

The best businesspeople are known for leading the conversation with clients through questions. Asking the right questions, learning about their motivations and the client's gradual coming around to seeing your side of things are methods that are as old as business itself. This is because they are very efficient.

Keep track of current developments

In order to get on the same wavelength with your clients, you must know what is happening in their field of business. Only then, will you be able to guess what they are thinking and what their priorities are. If you do not know the market, the client will find out very soon and subconsciously no longer consider you a competent person to negotiate with further. That is something you certainly do not want.

Be proud of being a salesperson

Surprisingly, many salespeople do not reach their maximum potential due to a prejudice towards sales. They feel bad for “forcing” someone to buy, they feel they have no right to bother others and they see themselves in a negative light in general. If you see yourself in a positive way, you will notice that your clients reward you with the respect you deserve. 

Have the client's best interests at heart 

Forget that you are a salesperson and see yourself as a consultant who uses expert knowledge to help clients solve their problems. Try to be as helpful as possible, using the tools that you have available as a representative of your company.

 

-mm-

  Stačí nepatrně změnit přístup a můžete se ihned stát lepším prodejcem

  Chcete v krátkém časovém horizontu vylepšit své prodejní výsledky? Chcete být lepším prodejcem a posunout se ve své kariéře dál? Přinášíme vám několik tipů, jak změnit svůj přístup a víceméně ihned tak své výsledky zlepšit.

  Tyto tipy přinesl blog Briana Tracyho.

  Pokládejte vhodné otázky

  Ti nejlepší obchodníci specifičtí tím, že konverzaci s klientem vedou skrz otázky. Pokládání vhodných otázek, zjišťování motivací klienta a jeho postupné přecházení na vaší stranu skrz vlastní uvědomění si situace jsou techniky, které jsou staré jako obchodování samotné. A to z důvodu, že jsou velmi účinné.

  Držte krok s dobou

  Abyste se mohli dostat na jednu vlnu s vašimi zákazníky, musíte vědět, co se v jejich oboru děje. Jedině tak dovedete odhadnout, nad čím přemýšlejí a jaké jsou jejich priority. Jestliže se nevyznáte v oboru, klient to velmi rychle pozná a nebude vás podvědomě nadále považovat za kompetentní osobu k jednání. A to rozhodně nechcete.

  Buďe hrdí na to, že jste prodejce

  Mnoho prodejců kupodivu pořád nedosahuje svého maxima kvůli předsudkům vůči profesi profesionálního obchodníka. Cítí se špatně, že někomu něco „nutí“, mají pocit, že nemají právo ostatní obtěžovat, vidí se negativně. Pokud sami sebe budete vidět pozitivně, uvidíte, že i vaši klienti vám budou pozitivní přístup vracet zpět.

  Zajímejte se o klientovo dobro

  Zapomeňte na to, že jste prodejci, a vnímejte sami sebe jako konzultanta, který využívá svých expertních znalostí k tomu, aby pomohl klientům řešit problém. Snažte se za každou cenu být nápomocni zákazníkovi, a to za pomocí nástrojů, které máte coby zástupce určité společnosti k dispozici.

   

  -mm-

   

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com
  Štítky: Prodejní techniky