Confidence as key to success in sales. Can you learn it?

Sebevědomí jako klíč k úspěchu v prodeji. Dá se mu naučit?

The term „insecure salesperson“ sounds almost like a joke. Without sufficient confidence, you will never be able to succeed in sales and you will cease to be a salesperson very shortly. No matter what your field of business is, if you don't believe in yourself, you can never succeed in attracting clients and prospects. However, there is good news – confidence can be learned. How can a salesperson achieve self-confidence and ambition?

Expertise as a key to confidence

The fact that you can learn self-confidence doesn't mean that it's something you can just fake. As Forbes states, you truly have to believe in yourself, because if you don't, the client will always find out.

The question is: How can get to see yourself as a competent businessperson who's truly capable of offering your clients something valuable? The answer is: Become a professional and an expert in the field. You should seem like (and see yourself as) an expert who is so familiar with a specific sector that you can serve as a consultant to your clients. At the same time, you sell your products during these consultations and you know very well, due to your expertise, that these products are the best option for your clients.

Focus on the positive

When dealing with prospects, you have to focus on positive things. This not only applies to what you say to the prospect, but also to what you think about the whole deal. Get yourself in a positive frame of mind, have a clear vision of success, and if you're ambitious, enthusiastic and positive, you will transfer these feelings to the prospect as well. Every person knows best what boosts their positive mindset. Use these tools to your advantage to the maximum, be it music, talking to friends, sport, or whatever works for you. 

 

-mm-

  Sebevědomí jako klíč k úspěchu v prodeji. Dá se mu naučit?

  Slovní spojení „nesebevědomý prodejce“ zní téměř jako vtip. Bez dostatečného sebevědomí totiž nikdy v obchodě uspět nemůžete a velmi brzy prodejcem být přestanete. Ať už obchodujete s čímkoliv, pokud si sami sobě nevěříte, nikdy nemůžete uspět v přesvědčování klientů a potenciálních zákazníků. Naštěstí pro vás máme dobrou zprávu – sebevědomí se můžete naučit. Jaká je tedy cesta prodejce k sebevědomému, ambicióznímu já?

  Odbornost jako klíč k sebevědomí

  To, že se sebevědomí dá naučit, ale neznamená, že je to něco, co lze jednoduše nafingovat. Jak uvádí Forbes, musíte sami v sebe skutečně věřit, protože pokud si vy sami nevěříte, klient to vždy pozná.

  Otázka tedy zní: Jak dosáhnout toho, že sami sebe vidíme jako kompetentní obchodníky, kteří klientům mohou skutečně nabídnout něco hodnotného? Odpovědí je stát se profesionálem a expertem na určitou oblast. Měli byste působit (a sami sebe vidět) jako odborník, který má natolik pod palcem expertizu v jisté specifické oblasti, že může působit jako konzultant svých klientů. Zároveň s touto konzultací poté prodáváte vaše produkty, o kterých díky své expertize dobře víte, že jsou pro zákazníka tou nejlepší možností.

  Zaměřte se na pozitiva

  Při jednání s potenciálními klienty se musíte zaměřit na pozitiva. A to nejen v tom, co říkáte klientovi, ale i v tom, jak o celém obchodu smýšlíte vy. Nalaďte se na pozitivní vlnu, mějte před sebou vidinu úspěchu, a pokud vy sami budete ambiciózní, nadšení a pozitivní, přenesete tyto pocity i na zákazníka. Každý člověk musí sám vědět, co nejlépe funguje na pozvednutí jeho nálady. Použijte tyto nástroje ve vašem případě v maximální míře, ať vám náladu zvedne hudba, popovídání s přáteli, sport nebo cokoliv jiného.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Prodejní techniky