Sales and time management: 3 things that may be wasting your time

Prodej a time management: 3 věci, které vás možná zbytečně připravují o čas

It is a general rule in sales that a good salesperson must, at the same time, also be a great time manager. In other words, the more efficient you are in the use of your time, the more successful you are. However, many salespeople grapple with working in an efficient manner and they spend too much time on pointless activities. This is one of the reasons you should beware of the following three timewasters that can keep you from doing business effectively.

Chaos and lack of systematic communication with clients

By this, we mean primarily the lack of a quality CRM system in daily work. As an article on LinkedIn Pulse states, without a system provided by a modern CRM system, you are bound to continually keep searching for information and past communication. Invest in a quality CRM program and the investment will quickly bring returns, if you use the system properly.

Inability to distinguish lucrative customers from those who aren't 

In any business field there are lucrative and non-lucrative customers. One of the essential skills of every salesperson is the ability to know whether it is worth it spending time on a prospect or not, and having defined priorities. Otherwise, it might happen that you invest too much time into clients that are not lucrative to begin with, and not giving enough time to those that are worth it.

Travelling to meet clients

Many salespeople are willing to travel to their clients when they show even the slightest interest. Again, without any evaluation of what the client's potential is. However, the willingness on the part of clients to travel to you is a useful filter. There certainly are clients that are worth travelling to, but certainly not every prospect, as many salespeople think.

 

-mm-

  Prodej a time management: 3 věci, které vás možná zbytečně připravují o čas

  V prodeji obecně platí, že dobrý prodejce musí být zároveň skvělý i v time managementu. Jinými slovy, čím efektivněji se svým pracovním časem nakládáte, tím úspěšnější obchodníci jste. Přesto se mnoho prodejců stále potýká s tím, že nejsou schopni pracovat efektivně, a mnoho času tráví na bezpředmětných činnostech. To je jeden z důvodů, proč byste si měli dát pozor na následující tři nejčastější žrouty času, které obchodníkům berou prostor pro efektivní obchodní činnost.

  Chaos a nesystematičnost v komunikaci s klienty

  Tím se myslí především absence kvalitního CRM systému v každodenní práci daného obchodníka. Jak uvádí článek na LinkedIn Pulse, bez systematičnosti, kterou přináší moderní CRM systémy, se odsuzujete k neustálému dohledávání informací a předchozí komunikace. Zainvestujte do kvalitního CRM systému a investice se vám ve velmi krátké době při správném používání vrátí.

  Neschopnost rozeznávat lukrativní a nelukrativní zákazníky

  V každém odvětví obchodu jsou lukrativní a nelukrativní zákazníci. Jednou ze zásadních schopností každého prodejce je tedy umět poznat, kolik se vyplatí jednotlivým potenciálním klientům věnovat času, a mít u klientů jasně danou prioritu. Jinak se vám stane, že budete investovat příliš času do klientů, kteří jsou od začátku nelukrativní, a naopak málo času těm, kteří by si větší péči zasloužili.

  Cestování za klienty

  Mnoho obchodníků za svými klienty ochotně cestuje, a to při projevení sebemenšího zájmu ze strany zákazníka. Opět bez zhodnocení lukrativity jednotlivých potenciálních zákazníků. Přitom otázka ochoty ze strany klientů přijet za vámi může být užitečný filtr žádoucích od nežádoucích klientů. Jistě existují klienti, za kterými se vyplatí jezdit, není to ovšem každý potenciální zákazník, jak si mnoho prodejců myslí.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Prodejní techniky