Have you lost a client? Not all is lost. Four ways to get them back

Přišli jste o klienta? Není vše ztraceno. Čtyři způsoby, jak jej získat zpět

If you spend all your time seeking new clients but your current ones are leaving, you should re-evaluate your priorities. If, unfortunately, you're losing a client, there is still a chance that you might get them back. Here is a guide on what should be done when you lose a client.

Personal meeting

According to Forbes, it's absolutely necessary not to consider the client leaving as permanent. You must act quickly, and ideally set up a meeting, even if the client tells you that there is nothing that will change their mind. If a personal meeting is not an option, at least schedule a talk over Skype, or at the very least, talk on the phone.

Understand their reasons for leaving

Have a talk with the client, listen to them and ask why they're leaving. Ask in a general way, talk about long-term problems and perspectives. Remember,  the reason the client tells you doesn't have to be the real one.

Setting up new conditions

After you've learned the real reasons behind their decision, suggest a new set up for your cooperation. Forget about the system that was in place before, and bear in mind the demands of the client to come up with a brand new solution that will suit both parties.

Feedback

If it happens that despite all your efforts, you don't succeed in convincing the client to cooperate further with you, you can at least use this opportunity to get as much info and feedback as possible. The things you learn from this client can help you in the future in preventing other customers from leaving. Take your time to get all the information that the client is willing to share with you.-mm-

  Přišli jste o klienta? Není vše ztraceno. Čtyři způsoby, jak jej získat zpět

  Pokud věnujete veškerý váš pracovní čas tomu, abyste nacházeli nové klienty, ale během toho vám odchází ti stávající, měli byste přehodnotit vaše priority. Pokud se vám ale bohužel stane ta nešťastná věc, že vás váš zákazník opustí, existuje zde ještě šance, že jej dovedete získat zpět. Zde je návod, co dělat poté, když ztratíte klienta.

  Osobní setkání

  Podle Forbesu je nutné nebrat klientův odchod jako něco, co je navždy. Je nutné po oznámení rozhodnutí zákazníka jednat rychle a ideálně domluvit osobní schůzku, a to i v případě, že vám například klient řekne, že nic již nedovede změnit jeho názor. Pokud není možná osobní schůzka, domluvte si hovor po skypu nebo si alespoň zavolejte.

  Vyjasnění si důvodů odchodu

  Promluvte si v klidu s klientem, vyslechněte jej a ptejte se na důvody, které ho vedly k odchodu. Ptejte se zeširoka, bavte se obecně o různých dlouhodobých problémech nebo perspektivách. Pamatujte, že důvod, který vám zákazník řekne, nemusí být ten skutečný.

  Nové nastavení podmínek

  Poté, co zjistíte pravé důvody klientova odchodu, navrhněte nové nastavení dané obchodní spolupráce. Zapomeňte na systém, který platil předtím, a s přihlédnutím k poznámkám ze strany zákazníka vymyslete zcela nové řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

  Zpětná vazba

  Pokud se vám přes veškeré snahy nepodaří klienta přesvědčit o další spolupráci, využijte alespoň této příležitosti k tomu, abyste zjistili co možná nejvíce informací a zpětné vazby. Poznatky, které od daného klienta získáte, se vám mohou hodit do budoucna a mohou vám pomoci zabránit odchodu dalších zákazníků. Dejte si proto načas a zkuste s klienta získat tolik informací, kolik jen bude ochoten s vámi sdílet.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Prodejní techniky