Positive words and phrases and will help you sell more

Pozitivní výrazy a fráze, které vám pomohou lépe prodávat

Are you thinking about ways to perfect your sales pitch? Are you trying to come up with an efficient sales method that would be the perfect fit to your needs? Sometimes when it comes to giving an impression of a trustworthy person, all it takes is to use the right words. Here is a list of positive words that you should include in your sales vocabulary.

This list has been published in a LinkedIn Pulse article.

Urgency

The following words emphasize urgency and they help clients that tend to postpone making decisions to finally make one.

 • Immediately
 • Necessary
 • Do not miss
 • Today
 • Current

Building rapport

Building rapport with a prospect is closely connected to a sense of togetherness and to how interested you are in the other person. The number one word in this category therefor is “You”.

You

The prospect´s name

Help

Create

Ideal

Logical argumentation

If you are smart in using reasonable argumentation and logical implications, you will make the client agree with the solution you are offering. The main words of logical argumentation that will make you seem trustworthy are:

 • Based on …
 • It has been proven
 • Necessarily
 • As a result
 • Research

Simplicity

You have to do your best to keep the prospect from feeling that accepting your offer will mean a lot of extra work for him/her. On the contrary, you need to convey an idea that the whole process will be very simple for them. The following words will help:

 • Quickly
 • Simple
 • Immediately
 • No effort
 • There is nothing you have to do

 

-mm-

  Pozitivní výrazy a fráze, které vám pomohou lépe prodávat

  Přemýšlíte, jak vylepšit vaši prodejní prezentaci? Pokoušíte se složitě přijít na tu nejefektivnější prodejní metodu, která by nejlépe odpovídala vašim potřebám? Někdy stačí používat ty správné výrazy, aby vás vaši potenciální klienti viděli jako důvěryhodnější osobu. Zde je seznam pozitivně působících slov, která byste měli začlenit do svého prodejního slovníku.

  Tento seznam byl uveřejněn v článku na webu LinkedIn Pulse.

  Urgence

  Následující slova zdůrazňují urgenci a pomáhají rozhoupat se těm klientům, kteří mají tendenci své rozhodnutí odkládat:

  • Hned
  • Nutné
  • Nepropásnout
  • Dnes
  • Aktuální

  Budování důvěry

  Vyvolání důvěry u potenciálního klienta je úzce spjato s pocitem sounáležitosti a se zájmem, který máte o osobu klienta. Slovem číslo jedna v této kategorii tedy je „Vy“.

  • Vy
  • Jméno klienta
  • Pomoci
  • Vytvořit
  • Ideální

  Logická argumentace

  Vhodným použitím argumentace pomocí logických implikací docílíte toho, že klient bude souhlasit s vámi nabízeným řešením. Mezi hlavní slova logické argumentace, díky kterým budete působit věrohodně, patří:

  • Na základě…
  • Je dokázáno
  • Nutně
  • Výsledkem je to, že
  • Výzkum

  Jednoduchost

  V klientovi za každou cenu musíte potlačit pocit, že přijmutí vaší nabídky mu přinese práci navíc, a naopak musíte vyvolat dojem, že celý proces pro něj bude velice jednoduchý. K tomu pomohou slova:

  • Rychle
  • Jednoduše
  • Okamžitě
  • Bez námahy
  • Nemusíte pro to nic dělat

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse