If you want to sell anything to a prospect, don't overwhelm them with information

Pokud chcete klientovi cokoliv prodat, nesmíte ho zahltit informacemi

As a famous study by Microsoft states, the average person has an attention span of just 8 seconds. Though this is a very controversial statement, there is a trend in the modern society that cannot be denied: Times are fast, people don't have time to spend on anything that is complex, and catching their attention is becoming increasingly difficult. However, there is one weapon that salespeople still fail to use properly, and that is simplicity.

There is power in keeping it simple

According to the HubSpot blog, the current age is defined by speed. Never in the past have there been such short articles, never have people required everything right now, today, and the speed of delivery and use are one of the top priorities of people buying anything new.

This trend is also manifested in the style in which people assess products. It's also necessary to keep it mind that you have to engage their attention when talking to them.

Minimalism as a key to success

Too many businesspeople still firmly believe that the more information, details, pictures, testimonials, offers and choices, the better. Nothing could be farther from the truth. The best restaurants often have a short menu, while a multiple-page, heavily texted menu with dozens and dozens of meals is often found in bad restaurants. Why? People don't want a big number of choices, and by reducing the offer the restaurants are giving customers what they want. Furthermore, if there are only few options available, it is more likely that their quality and perfection will be better than endless lists of options.

Simplicity 

Don't overwhelm the prospect with information, there is power in simplicity. Minimalism dominates marketing, short slogans are better than long descriptions of products, and a smaller number of options is for the better. Keep this in mind the next time you're approaching a new prospect or when you are preparing an offer.

 

-mm-

  Pokud chcete klientovi cokoliv prodat, nesmíte ho zahltit informacemi

  Jak uvádí slavná studie Microsoftu, průměrný člověk má schopnost udržet pozornost u většiny věcí pouze 8 vteřin. I přestože se jedná o velmi kontroverzní výrok, jeden trend se moderní společnosti upřít nedá: Doba je rychlá, lidé nemají čas věnovat se ničemu, co je složité, a upoutat jejich pozornost je čím dál těžší. Existuje ale jedna zbraň, kterou prodejci stále málo využívají, a to je jednoduchost.

  V jednoduchosti je síla

  Podle blogu společnosti HubSpot je dnešní doba definovaná rychlostí. Ještě nikdy se nečetly tak krátké články, ještě nikdy nepožadovali lidé všechno hned teď, a rychlost dodání i použití jsou jedny z nejčastějších priorit lidí při nákupu nových věcí.

  Tento trend se také odráží ve stylu, jakým lidé hodnotí nabízené produkty. A je nutné jej brát také v potaz při samotném oslovování klientů, upoutávání jejich pozornosti i následném jednání.

  Minimalismem k úspěchu

  Stále příliš velké množství obchodníků má zafixováno, že čím více informací, detailů, fotek, zkušeností klientů, nabídek a výběrů, tím lépe. Nic nemůže být ale dále od pravdy. Ty nejlepší restaurace mají velmi často krátký jídelní lístek s nepříliš velkým množstvím jídel na výběr, kdežto několikastránkový hustě popsaný jídelní lístek s desítkami a desítkami jídel je většinou k nalezení u špatných restaurací. Proč? Protože lidé si nechtějí vybírat z velkého množství možností a omezením nabídky tak vychází podniky klientovi vstříc. A navíc, pokud je k dispozici jenom několik možností, je pravděpodobné, že jejich kvalita a vypiplanost budou větší, než u nekonečného množství možností.

  Hlavně klienta nepřehltit informacemi

  V jednoduchosti je tedy síla. Minimalismus vládne dnešnímu marketingu, krátké slogany působí lépe, než dlouhé popisy produktu, a menší množství možností je k užitku spíše než ke škodě. Pamatujte na to ve chvíli, kdy budete oslovovat dalšího klienta a budete mu vypracovávat nabídku vašeho produktu.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog