Five traits of a prospective client you should not waste your time on

Pět vlastností potenciálního klienta, se kterým nemá cenu ztrácet čas

A good salesperson should be able to tell whether prospects are worth their time. The sooner they are able to detect that the prospect is a lost cause, the sooner they can invest their energy into a different, more lucrative prospective client who is more likely to accept the offer. How can you detect those prospects that are not worth wasting your precious time on? Here are five traits of a prospect that you should reject immediately. 

These tips were published by the HubSpot blog.

Inability to decide

The decision process is so long with some prospects that during that time you could have finished three other projects. Be strict in making the prospect stick to the schedule, and give them deadlines to make their decision.

Difficult or impossible communication

Everybody can go through a super busy period, but if a prospect cannot even find a minute in a whole month to answer you despite all your calls and e-mails every day, you are at risk of wasting your time.

No problem

It is an important red flag if the prospect doesn't actually have a problem and doesn't need anything. If this is the case, it will be very difficult to sell them anything. Look for prospects who really need your product and who are seeking a solution to a specific problem.

Focuses only on the lowest price

If the client is really only interested in the lowest price and doesn't care at all about the quality and specifics of your product, or if the prospect tries to get all sorts of discounts from the very beginning, you should consider how far you can go to make the deal is still worth it for you. 

Exaggerated expectations

With some prospects, you can sense that they will be difficult clients in the future. These disloyal clients change their suppliers/manufacturers frequently because they are never satisfied. Make sure that the prospect understands your real possibilities, and don't make everything look too shiny and bright before you make the sale.

 

-mm-

  Pět vlastností potenciálního klienta, se kterým nemá cenu ztrácet čas

  Dobrý prodejce musí umět rozpoznat, jestli má vůbec smysl se u konkrétních potenciálních klientů snažit. A čím dříve rozpozná, že daný zákazník je už předem ztracený případ, tím dříve může svoji energii věnovat na jiného, lukrativnějšího potenciálního klienta s lepšími vyhlídkami na úspěch. Jak lze co nejdříve rozpoznat ty potenciální zákazníky, se kterými nemá cenu ztrácet drahocenný čas? Zde je pět vlastností klienta, se kterým nemá cenu ztrácet čas.

  Tento seznam přinesl blog společnosti HubSpot.

  Neschopnost se rozhodnout

  S některými potenciálními zájemci se rozhodovací proces táhne tak dlouho, že během té doby jste mohli dokončit tři další prodeje. Buďte striktní v požadování dodržování termínů, dávejte potenciálním klientům deadliny, do kterých je potřeba se rozhodnout.

  Složitá, až nemožná komunikace

  Každý může procházet hektickým obdobím, ale s člověkem, který vám ani po měsíci každodenního volání a psaní e-mailů není schopen odpovědět nebo si nikdy nemůže najít ani chvilku, riskujete, že akorát budete ztrácet čas.

  Žádný problém

  Významným varovný znakem je, pokud klient vlastně nemá žádný problém a žádnou potřebu, kterou potřebuje uspokojit. V takovém případě bude jenom velmi obtížné mu něco prodat. Hledejte zákazníky, kteří váš produkt potřebují a hledají řešení určitého problému.

  Pozornost zaměřená pouze na nejnižší cenu

  Jestliže klientovi skutečně jde pouze o nejnižší cenu a nijak se nezajímá o kvalitu nebo specifika vašeho produktu, případně již zezačátku se snaží cenu snižovat, je na pováženou, kam až můžete zajít, aby se vám obchod vyplatil.

  Přehnaná očekávání

  U některých klientů již zezačátku víte, že s nimi bude do budoucna potíž. Tito přelétaví zákazníci často střídají dodavatele/výrobce, protože nejsou nikdy spokojeni. Ujistěte se, že klient chápe, jaké jsou vaše reálné možnosti a nemalujte před prodejem vše příliš růžově.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog