Five tips on how to improve your sales results quickly

Pět tipů, jak v krátkém čase vylepšit své obchodní výsledky

Do you want to improve your sales performance? Are you going through a downswing, or do you want to increase your average sales volume? Here are five tips on how to improve your sales performance quickly. 

Write down a plan

Successful businesspeople have plans, short-term as well as long-term. They write down all their plans and then come up with strategies to achieve them. Having a plan in your head and on paper is a significant difference.

Try “upselling”

As Forbes states, the so-called “upselling” is a technique that every successful businessperson adopts, either consciously or unconsciously. It is a method in which you add an offer of additional products to a sale that has already been made. In this simple way you can often increase the volume of your sales.

Learn something new every day

Get used to learning something new every day. If your work does not give you the opportunity to do so, learn on your own.

See mistakes as opportunities for growth

A good businessperson learns from their mistakes. They do not linger on their unsuccessful deals too long and they quickly get to new challenges. At the same time, they are able to reflect on their mistakes and learn from them for the future.

Try to empathize more with clients

A good businessperson is able to be empathetic with every client he or she is dealing with. At the beginning of every meeting, forget about other clients and tasks, and fully focus on the needs of the person you're with.

 

 

-mm-

  Pět tipů, jak v krátkém čase vylepšit své obchodní výsledky

  Rádi byste zlepšili své obchodní výsledky? Procházíte ne zcela úspěšným obdobím nebo se snažíte navýšit svůj průměrný objem prodeje? Přinášíme vám pět tipů, jak v krátkém čase vylepšit svoje prodejní výsledky.

  Sepište si plán

  Úspěšní obchodníci si vytváří plány. Krátkodobé i dlouhodobé. Všechny své plány si pak sepisují a vytváří posléze strategie, jak jich dosáhnout. Mít plán v hlavě a na papíře je totiž zcela zásadní rozdíl.

  Zkuste „upselling“

  Jak uvádí Forbes, tzv. „upselling“ je technika, kterou si vědomě nebo nevědomě osvojil každý úspěšný obchodník. Jedná se o metodu, kdy k již proběhlému obchodu přidáte ještě nabídku doplňujícího zboží. Často tak můžete jednoduše navýšit objem vašich prodejů.

  Učte se každý den něco nového

  Zvykněte si každý den se naučit něco nového. Pokud vám tuto možnost nepřinese praxe, dovzdělávejte se sami.

  Chyby vnímejte jako příležitost růst

  Dobrý obchodník se učí ze svých chyb. Nezůstává u neúspěšných obchodů příliš dlouho a rychle přechází k novým výzvám, zároveň je ale schopen reflektovat na své chyby a poučit se z nich do budoucnosti.

  Zkuste se do klientů více vcítit

  Dobrý obchodník se dovede vcítit do každého klienta, se kterým jedná. Zapomeňte na začátku schůzky na své ostatní klienty a aktivity a plně se soustřeďte na potřeby jednoho daného zákazníka.

   

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Prodejní techniky