The five best sources of new leads

Pět nejlepších zdrojů kontaktů na nové potenciální klienty

Even a stellar salesperson can't achieve success without quality leads. Where can a salesperson find new leads and what are the best sources of contact information for new clients?

Source no. 1: Referrals from current clients

According to the HubSpot blog, referrals are the best-quality source of leads. By referrals, we mean recommendations from your current clients. They are undoubtedly the social and age groups that correspond to your target audience. This is why you should try to get as many contacts for their acquaintances, friends, colleagues and relatives.

Source no. 2: Your website

Your website is a gold mine for leads, but only if you know how to use them well. You must offer the users engaging activities or the possibility to leave their contact information. Among these „tricks“ are surveys, tests, newsletters, registrations and discounts. 

Source no. 3: Cooperation

„Exchange“ leads with other companies by establishing cooperation with them, e.g. a cross-company systems of discounts. The company doesn't necessarily have to operate in your field, but your target audiences should at least partially overlap.

Source no. 4: Promotional events

Marketing events, such as trade shows, conferences, open days and presentations are great sources of new customers, even if you only manage to get people to visit the event and leave their contact info.

Source no. 5: Look on your own

The Internet, business registers, public databases, phone lists, associations, federations, catalogues of attendees or members are all prospective sources of leads. They are, however, less lucrative than the previous ones because the sales reps are in a worse starting position when contacting these clients.

 

-mm-

  Pět nejlepších zdrojů kontaktů na nové potenciální klienty

  Bez kvalitních kontaktů na nové potenciální klienty nemůže ani hvězdný obchodník dosáhnout úspěchu. Kde vlastně může obchodník najít kontakty na nové potenciální zákazníky a jaké jsou ty nejlepší zdroje nových kontaktů?

  Zdroj č. 1: Doporučení od stávajících klientů

  Podle blogu společnosti HubSpot jsou doporučení tím nejkvalitnějším zdrojem kontaktů. Myslí se tím doporučení od vašich stávajících klientů. Ti se totiž zcela nepochybně pohybují v sociálních a věkových skupinách, které odpovídají vaší cílové klientele. Snažte se proto od zákazníků získávat co nejvíce doporučení na jejich známé, kamarády, kolegy a příbuzné.

  Zdroj č. 2: Webové stránky společnosti nebo produktu

  Vaše webové stránky jsou zlatým dolem pro nové kontakty, pokud je ovšem umíte k tomuto účelu dobře využít. Musíte uživatelům nabídnout lákavou činnost nebo možnost, v rámci které vám zanechají na sebe kontakt. Mezi tyto „triky“ patří například ankety, testy, newslettery, registrace, získání slev, apod.

  Zdroj č. 3: Kolaborace s jinými společnostmi

  „Vyměňujte si“ kontakty na klienty s jinými společnostmi tím, že s nimi rozvinete obchodní spolupráci (například program slev křížem mezi dvěma různými firmami). Daná firma nemusí být vyloženě z vašeho oboru, ale vaše cílové skupiny by se měly alespoň částečně překrývat. 

  Zdroj č. 4: Promo akce

  Propagační akce, jako jsou účasti na veletrzích či konferencích, dny otevřených dveřích, prezentace, apod. Ty jsou skvělým zdrojem potenciálních zákazníků, pokud se vám podaří na tyto akce klienty dostat a navíc ještě získat jejich kontaktní informace.

  Zdroj č. 5: Hledání na vlastní pěst

  Internet, obchodní rejstříky, veřejné databáze, telefonní seznamy, asociace, federace, katalogy účastníků nebo členů… To vše jsou potenciální zdroje k získávání nových zákazníků. Jsou ovšem méně lukrativní, než ty předchozí, protože při oslovování těchto klientů má obchodník těžší výchozí pozici.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Prodejní techniky